Aktualności

Projekt na platformie eTwinning o tytule „The change starts now” nabiera rozpędu. Uczniowie klasy 2C1 w ramach zadań projektowych nagrali filmik w języku angielskim pokazujący II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Zapraszamy do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=tLBTcjDT1B4


W ramach upowszechniania zgromadzonej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektu „CLIL przyszłością nauczania” rusza projekt „The change starts now”, którego pomysłodawcą jest nauczycielka języka angielskiego Magdalena Siatkowska. 16 października 2017r. został on przyjęty do realizacji przez komisję programu eTwinning. Partnerami będą szkoły z kilku krajów europejskich. Współzałożycielem i współkoordynatorem jest Pani Donatella Verroti, nauczycielka języka angielskiego w szkole IPSIAS Di Marzio Michetti mieszczącej się we Włoszech.

CERTIFICATE


Let’s CLIL

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie rusza nowy projekt „Let’s CLIL” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017., a jego zakończenie to 31.08.2019.

Projekt ma na celu zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników, którymi są nauczyciele II LO.

Realizacja projektu pozwoli wesprzeć wdrażanie dwujęzyczności, która od roku szkolnego 2017/2018 jest realizowana w klasie dwujęzycznej 1C.

Działania podjęte przez II LO realizują koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


LEKCJA OTWARTA „DER BAU DER ERDE- ZUSSAMMENFASSUNG”

Małgorzata Świtakowska nauczycielka geografii i języka niemieckiego przeprowadziła w dniu 14.06.2017 lekcję otwartą geografii w języku niemieckim w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej. W lekcji uczestniczyła grupa uczniów z klasy 1 C1 rozszerzająca obydwa przedmioty. Podczas zajęć nauczycielka wykorzystała szereg metod poznanych podczas kursu „English for Effective Communication” zrealizowanego

w Oxfordzie w ramach projektu „ CLIL przyszłością nauczania”. Zastosowane metody aktywizowały uczniów i ułatwiały sprawdzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach dotyczących budowy geologicznej Ziemi oraz rodzajów skał i minerałów. Zajęcia uatrakcyjniła możliwość wykorzystania materiałów w języku niemieckim na tablicy interaktywnej. Polecane linki to:

 


Upowszechnianie efektów projektu wśród uczniów w województwie

Dnia 30 maja 2017r. na dziewiątej anglojęzycznej konferencji w ramach cyklu „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” dyskutowano o korzyściach oraz wyzwaniach związanych

z dwujęzycznością w XXI wieku.W spotkaniu, wzięło udział 240 uczniów gimnazjów

oraz liceów ogólnokształcących z województwa świętokrzyskiego. Odbyło się ono w Sali Rycerskiej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Konferencja została zorganizowana

przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu oraz renomowanym Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum. Jak zwykle głos zabrali uczniowie. W dyskusji panelowej wystąpili m.in. goście z II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, Gimnazjum im. Juliusza Verne’a

w Kielcach oraz uczennica naszej szkoły Kamila Głąbała.

 


Upowszechnianie efektów projektu wśród nauczycieli w województwie

Dnia 28 maja 2017r. dyrektor Beata Salata oraz koordynator projektu Izabela Zapała wystapiły w roli prelegentek na konferencji „Nauczanie dwujęzyczne i zmiany w nowej podstawie programowej języka obcego dla szkół podstawowych”. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy ze szkół w województwie świętokrzyskim zainteresowanych wprowadzeniem dwujęzyczności w swoich organizacjach.

Pani dyrektor przedstawiła najważniejsze prawne aspekty wdrażania dwujęzyczności w szkole ponadgimnazjanej oraz mówiła o dotychczasowym doświadczeniu z dwujęzycznością. Izabela Zapała zaprezentowała korzyści dla uczniów, szkoły, nauczycieli oraz przedstawiła i omówiła przykładowe tematy, ćwiczenia, oraz scenariusze lekcji. Materiały te powstały w ramach projektu CLIL przyszłością nauczania. Omówiono również jak nauczyciele przygotowywali się do pracy w klasach dwujęzycznych oraz o możliwościach i korzyściach płynących z możliwości uczestnictwa w projektach Erasmus+ KA1.

 


Klasa dwujęzyczna 

Test sprawdzający poziom języka angielskiego do klasy humanistycznej dwujęzycznej odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 13:00 II LO w Końskich.
Udział w teście nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).
Kontakt: Sekretariat tel. 41 260 49 19, lo2konskie@poczta.fm

W ramach upowszechniania efektów działań projektowych, 20 kwietnia 2017 w kieleckiej Filharmonii odbyła się konferencja pt. „Bilingualism for an Effective Communication In a Globalised World”, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz Echo Dnia. Oprawą konferencji zajęli się uczniowie klas językowych 1C1 oraz 2C1 II LO, w których wdrażane są efekty projektu „CLIL przyszłością nauczania”. Uczniowie Ci uczestniczą również w projekcie Erasmus + KA2 APPLES.

Podczas konferencji uczniowie II LO, używając jedynie języka angielskiego, omawiali kwestię dwujęzyczności podczas własnych prezentacji oraz w dyskusji panelowej. Prezentację pt. „Getting Itchy Feet” przedstawiły Paulina Cukrowska i Kamila Głąbała, kolejną pt. „How to get to bilingualism” wygłosił Paweł Sosnowski, a w dyskusji panelowej wzięły udział Anna Zamachowska, Dominika Frąc, Patrycja Godzisz oraz Weronika Polak.

Więcej na temat konferencji można przeczytać na stronach:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/54175-wojewodztwo-swietokrzyskie-staje-sie-dwujezyczne

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/konferencja-dwujezyczne-swietokrzyskie-w-filharmonii,12006235/

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 


Promocja klasy dwujęzycznej w mieście i powiecie

W ramach działań projektu 2016-1-PL01-KA101-024063, dnia 6 kwietnia 2017 r. p. dyrektor Beata Salata oraz nauczycielka języka angielskiego Izabela Zapała uczestniczyły w zebraniu z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Końskich. Spotkanie miało na celu przedstawienie i wyjaśnienie koncepcji kształcenia dwujęzycznego oraz zaprezentowanie nowej oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego związanej z tym rodzajem edukacji.

Udział w tym spotkaniu jest kolejnym, z serii prelekcji, w których dyrekcja II LO wraz z zaangażowanymi nauczycielami zapoznaje uczniów i rodziców ze szkół koneckich oraz gminy i powiatu z tematem nauczania dwujęzycznego. Od 24.04.2017 r. II LO rozpoczyna kolejny etap promocji pełnej oferty II LO.

 


Upowszechnianie wiedzy wśród nauczycieli II LO

W ramach upowszechniania efektów projektu CLIL przyszłością nauczania przygotowana została prezentacja mająca na celu zapoznanie nauczycieli II LO z wymogami i zasadami nauczania dwujęzycznego na IV etapie edukacyjnym. Na spotkaniu Zespołu rekrutacyjno-promocyjnego nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją edukacji dwujęzycznej w Polsce. Mówiono również o płynących z niej korzyściach dla uczniów, ale i nauczycieli i szkoły. Omówiono również plan wdrożenia nauczania dwujęzycznego w klasie humanistycznej w II LO. Spotkanie to było również okazją do wymiany spostrzeżeń, opinii, wiedzy oraz doświadczeń związanych z dwujęzyczną edukacją młodzieży jak również przygotowaniu nauczycieli do nauczania w podejściu CLIL

Klasa dwujezyczna w II LO w Końskich

Liczba pobrań: 137

 


W związku z działaniami w ramach projektu Erasmus + akcja KA1, dnia 29.03.2017 miały miejsce lekcje pokazowe prowadzone dwujęzycznie pt. „The music will rock you” z wiedzy o kulturze i „Human as a social unit”z wiedzy o społeczeństwie. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z gimnazjów w Końskich, Miedzierzy, Słupi Koneckiej, Radoszyc oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

Lekcję poprzedziła interesująca prelekcja Doradcy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Andrzeja Łukasika, dotycząca wartości i korzyści jakie niesie dwujęzyczność. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Końskich mają możliwość cyklicznego udziału w konferencjach promujących rozwój kompetencji językowych zdobytych poprzez uczenie się w środowisku CLIL.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej podczas szkoleń i kursów „CLIL Secondary”oraz „Sensitization training about migration, racism, discrimination, culture and diversity” nauczycielki przygotowały materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji. Młodzież obserwująca lekcje, miała możliwość śledzić ich tok, co wpłynęło na pozytywny odbiór treści oraz dało im poczucie partycypowania w zajęciach. Uczniowie II LO, którzy brali udział w lekcjach, to młodzież, która uczestniczy w projekcie Erasmus + akcji KA2 A.P.P.L.E.S. W pracy na lekcjach wykorzystywali wiedzę i doświadczenie uzyskane poprzez udział w tym projekcie. Po skończonej lekcji, omówiono również proporcje użycia języka obcego w stosunku do języka ojczystego. Wyjaśniono czym jest dwujęzyczność, a także cele, założenia przedmiotów i przeprowadzonych lekcji.

Wydarzenie to miało za zadanie upowszechnianie efektów zdobytej wiedzy i umiejętności, a także promocję klasy dwujęzycznej będącej efektem powyższych działań. Starania te odniosły pozytywny skutek, jako że w trakcie dyskusji, młodzież wyraziła swoje zainteresowanie nauką w tej klasie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Współpraca z Goethe Institut.

Małgorzata Świtakowska, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte na kursie zagranicznym oraz krajowych, dokonała analizy zgodności niemieckich  podręczników do geografii nauczanej w podejściu CLIL z polską  podstawą programową. Informacje te zostały przedstawione przez nauczyciela języka niemieckiego na konferencji Goethe Institut.

 

Wizyta w liceum z oddziałami dwujęzycznymi w Łodzi

Dyrekcja i nauczyciele biorący udział w projekcie Erasmus + CLIL przyszłością nauczania oraz ci zainteresowani nauczaniem w podejściu CLIL wzięli udział w wizycie w liceum z oddziałami dwujęzycznymi w Łodzi. Uczestniczyli tam w lekcji pokazowej z geografii oraz dyskusji z nauczycielami uczącymi w tejże szkole dotyczącej nauczania dwujęzycznego. Dyrekcja liceum podzieliła się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym aspektów prawnych związanych z zarządzaniem tego typu szkołą oraz organizacji pracy.

 

Wpływ projektu na uczniów szkoły

Uczniowie, jako prelegenci prezentujący w języku angielskim, mieli okazję podzielić się efektami zdobytej wiedzy na dwóch konferencjach zorganizowanych w ramach projektu Świętokrzyskie Dwujęzyczne przez Marszałka woj. świętokrzyskiego „Grow Your Passion, Bring More Value! The Role of Attitude in the Acquisition of a Foreign Language” oraz „English As a Prerequisite for the Medical Profession”.Młodzież brała również udział w dyskusji w języku angielskim na temat Multiculturalism in the USA w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

 


30 listopada 2016 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli otworzyło nowy cykl spotkań w ramach projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”.

Po raz kolejny nauczycielki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich zostały zaproszone do wzięcia w nim udziału oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w nauczaniu w podejściu CLIL (Content Lnguage Integrated Learning).

Małgorzata Świtakowska opowiedziała o swoim wieloletnim doświadczeniu pracy w środowisku CLIL, które zdobyła prowadząc geografię w języku niemieckim, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem i zaciekawieniem uczestników szkolenia. Przedstawiła również metody nauczania języków obcych, które zaobserwowała jako uczestniczka kursu języka angielskiego w Lake School w Oxfordzie w ramach projektu Erasmus + Akcja KA1. Dzięki współpracy z ŚCDN linki do materiałów z kursu zostały umieszczone na stronie projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”.

Magdalena Siatkowska zaprezentowała swoje powstające doświadczenie pracy w nauczaniu w podejściu CLIL ucząc angielskiego biznesowego. Opowiedziała również o kursie CLIL Secondary, który odbyła w Exeter w Anglii, gdzie poznawała metody pracy CLIL.

Nauczycielki mówiły także o istocie kształcenia się i możliwościach rozwoju i zdobywania wiedzy i doświadczenia jakie dają projekty Erasmus +.

 

Więcej o działaniach w ramach projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności” można przeczytać na stronie: https://www.scdn.pl/index.php/dwujzyczno

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 


 

W dniu 12.10.16 uczestnicy projektu Erasmus+ KA1, w ramach rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu metodologii i wdrażania CLIL, wzięli udział w konferencji metodycznej UCZ SIĘ I CZYTAJ W RÓŻNYCH JĘZYKACH – WYBRANE ASPEKTY CLIL. Konferencja jest częścią programu Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności prowadzonego w województwie świętokrzyskim od 2015r.

Na konferencji wystąpiły dr Monika Łodej z prelekcją dotyczącą CLIL – content language for the prospective CLIL teachers oraz mgr Marta Kwiatek, która mówiła na temat Literary content in the foreign language classroom–towards principled instructional practice. Obie prezentacje wniosły wiele istotnej wiedzy teoretycznej, ale również nawiązywały do własnych doświadczeń w nauczaniu w podejściu CLIL.
Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Agnieszki Macek i Artura Stępniaka – założycieli prywatnej szkoły dwujęzycznej, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach we wdrażaniu innowacyjnej metody.

http://www.scdn.pl/images/stories/aktual/sid_16/program_konferencji_sid_2016.pdf

https://www.scdn.pl/index.php/projekty/projekty-efs/1008-szkolne-inkubatory-dwujzycznoci


Pierwsza mobilność już wkrótce. Od 17 lipca do 30 lipca Małgorzata Świtakowska będzie na szkoleniu w Lake School of English Oxford:

https://www.englishinoxford.com/the_school/index.html

 

rozwijamy nasze kompetencje interkulturowe:

 

a Magdalena Siatkowska od 24 lipca do 06 sierpnia w International Projects Centre:

http://www.ipcexeter.co.uk/

 

czekają na nas nowe doświadczenia…