Bezpieczni pod okiem policji

W dniu 10.11.2016 r. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Grzegorz Michorek oraz oficer prasowy sierż. szt. Tomasz Kruszyna spotkali się z uczniami klas III A1 i III C, aby przybliżyć temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako przyszli kierowcy, licealiści byli najbardziej zainteresowani problemem unikania typowych błędów, jakie najczęściej popełniają kierowcy. Goście zaprezentowali dwa filmy ukazujące tragiczne skutki nieostrożności i brawury na drodze. Przeprowadzili również prelekcję traktującą zagadnienie bezpieczeństwa zarówno z punktu widzenia kierującego, pasażera, jak i pieszego. Licealiści zapoznali się z wykroczeniami najczęściej popełnianymi przez kierowców oraz grożącymi za nie sankcjami. W związku z uruchomieniem na terenie województwa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Naczelnik opowiedział o zasadach jej funkcjonowania, jak również o korzyściach płynących z informacji przekazywanych przez użytkowników dróg. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami.

Bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na kolejne tak interesujące i pouczające prelekcje. 🙂

M.D.