Bierzemy udział w akcji ,,Sprzątanie świata”

W dniu 16 września 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie świata”. W wydaniu lokalnym przedsięwzięcie to – jak co roku – koncentruje się na uprzątnięciu śmieci w okolicznym lesie, przy trasie Końskie – Wąsosz Konecki. Oprócz tego konkretnego, dotykalnego dla uczniów wymiaru działań, postawiliśmy sobie także inne ważne cele – rozbudzenie szacunku dla otaczającej przyrody i obserwację negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie na skutek nieprzemyślanych poczynań człowieka. Co roku usiłujemy rozbudzić i wzmocnić świadomość ekologiczną mieszkańców naszego miasta, a także poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym przyszło nam żyć. Nasz coroczny udział w akcji to nic innego jak aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie.

Składamy tą drogą podziękowanie młodzieży i opiekunom za udział w naszym przedsięwzięciu:

klasie IA ( opiekunowie – M. Bernacka – Pluta, J. Swat),

klasie ID ( opiekunowie – E. Król – Zmieniecka, M. Janus),

klasie IID ( opiekunowie – L. Janiszewska, I. Ambroszczyk),

klasie IIID ( opiekunowie – P. Wojna, ks. P. Ordowicz).

Zapraszamy chętnych do udziału w przedsięwzięciu w przyszłym roku!

Do zobaczenia!

L. Janiszewska – szkolny koordynator akcji

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.