Tegoroczny absolwent naszego liceum (z klasy akademickiej) zdobył brązowy medal podczas LVII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Odbyła się ona w Hong Kongu od 6 do 16 lipca bieżącego roku. Brało w niej udział 109 państw.

Polska zajęła 42 miejsce w rankingu światowym.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

„Międzynarodowe olimpiady matematyczne (MOM) są organizowane corocznie od roku 1959 (…).

Zawody MOM polegają na indywidualnym rozwiązywaniu 6 zadań w ciągu 2 dni (na rozwiązanie 3 zadań jest przeznaczone każdego dnia 4½ godziny).

Propozycje zadań nadsyłają do kraju organizującego poszczególne państwa. Wstępnej selekcji, w której wyniku pozostaje około 30 zadań dokonują matematycy z kraju organizującego. Ostatecznego wyboru dokonuje jury złożone z przewodniczących delegacji państw uczestniczących w MOM. Obradom jury przewodniczy wybitny matematyk z kraju organizującego olimpiadę. Przewodniczący delegacji przekładają wybrane zadania na języki ojczyste i te przekłady są rozdawane uczestnikom.

Rozwiązania są oceniane w skali od 0 do 7 punktów przez przewodniczącego delegacji i jego zastępcę, a następnie przedstawiane w celu definitywnego ustalenia ocen zespołom koordynatorów wyznaczonym przez organizatorów; ich zadaniem jest ujednolicenie punktacji. Po ustaleniu ocen zawodnicy szeregowani są według liczby uzyskanych punktów i przyznawane są im medale: złote otrzymuje w przybliżeniu 1/12 ogólnej liczby zawodników, srebrne — 1/6, brązowe zaś 1/4. Uczestnicy, którzy nie zdobyli żadnego medalu, ale rozwiązali co najmniej jedno zadanie na ocenę 7 pkt., otrzymują tzw. wzmianki zaszczytne.”

źródło: http://www.om.edu.pl/stara_wersja/index2.php?poziom=9&main=miedzynarodowe.html


Tu znajdziecie więcej informacji na temat LXVII Olimpiady Matematycznej i sukcesu Piotra:

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/piotr-ambroszczyk-jedzie-na-olimpiade-matematyczna-do-hongkongu,10139094/

http://lo2konskie.pl/piotr-ambroszczyk-jedzie-do-hongkongu/

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/piotr-ambroszczyk-z-konskich-z-brazowym-medalem-na-miedzynarodowej-olimpiadzie-w-hongkongu,10411748/

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35255,20405435,wielki-sukces-licealisty-z-kielc-zdobyl-braz-na-olimpianie.html?disableRedirects=true

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/edukacja/a/uczniowie-z-kielc-i-konskich-najlepsi-na-olimpiadzie-matematycznej-rozgromili-rywali,9856274/

Wyniki indywidualne: https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=POL&column=year&order=desc

Wyniki drużynowe: https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2016