Cele projektu

Erasmus + akcja K1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej

2016-1-PL01-KA101-024063

Tytuł projektu: CLIL przyszłością nauczania

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2016.

Data zakończenia projektu: 31.05.2018.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/40e9b39e-af4e-4027-85f5-99c3aaadc720

Jak można przeczytać w założeniach Erasmusa – europejskiego projektu dofinansowującego edukację: „Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej”.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie będąc szkołą innowacyjną wychodzącą naprzeciw wyzwaniom podjęło starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Dzięki pracy zespołowej trzech doświadczonych nauczycielek: Małgorzaty Świtakowskiej, Izabeli Zapały i Magdaleny Siatkowskiej powstał wniosek, który został przyjęty do realizacji. Celem projektu „CLIL przyszłością nauczania”, który zatwierdzono do realizacji od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2018 jest przygotowanie kadry do wdrażania dwujęzyczności w II LO w Końskich, co będzie stanowiło przepustkę do wykorzystywania nowoczesnego nauczania. Strategicznym celem jest podniesienie kompetencji kadry szkoły oraz poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w aspekcie dwujęzyczności.