Certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się naszej szkole realizacja projektu Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Obejmuje on edukację dzieci
i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Koncentruje się na działaniach, jakie mogą podjąć obywatele, aby zapobiegać nowotworom. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Prewencja pierwotna nowotworów”. W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem za rok szkolny 2015/2016, przyznany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest Ewa  Król – Zmieniecka.
Zajęcia realizowali nauczyciele biologii: Marlena Bernacka-Pluta, Ewa Król-Zmienieckacertyfikat 79vcun4