Dokumenty

Procedura zwolnień z wf. z załącznikami (podanie do dyrektora, oświadczenie rodzica)

wniosek-o-wydanie-duplikatu-świadectwa

procedura-wydawania-duplikatów

upoważnienie do odbioru duplikatu

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji