Dokumenty

Procedura zwolnień z wf. z załącznikami (podanie do dyrektora, oświadczenie rodzica)

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

upoważnienie do odbioru duplikatu

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Procedura wydawania duplikatów