Światowy Dzień Ziemi 2016 obchodzimy 22 kwietnia i z tej okazji uczniowie kl. IID i IA1 uczestniczyli w zajęciach związanych tematyką tegorocznych obchodów poświęconych problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Uczennica kl. IID, Katarzyna Madej przygotowała i przedstawiła prezentację na temat jakości powietrza w Polsce. Omówiła skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz zwróciła uwagę na to, jakie działania należy podjąć, aby nastąpiła dobra zmiana. Przeciwdziałanie niskiej emisji, ale też emisji CO2 to bardzo aktualny temat. Stan powietrza, w wielu miejscach w Polsce, budzi zastrzeżenia, wiele badań wskazuje bezpośredni wpływ złej jakości powietrza na stan zdrowia Polaków. Chcieliśmy, aby każdy uczeń wiedział, czym jest niska emisja, jakie negatywne skutki powoduje i jakie działania – indywidualne i zbiorowe należy podjąć, aby ją ograniczyć.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.