Erasmus Plus – CLIL przyszłością nauczania

AKTUALNOŚCI


 

Informujemy, że 22.10.2018r. projekt „The change starts now.” otrzymał Europejską Odznakę eTwinning i zostanie wyróżniony na portalu eTwinning. Uczniom, którzy stworzyli ten projekt serdecznie gratulujemy. Są to uczniowie klasy 3C1:

 • Natalia Stolarska,
 • Weronika Muskała,
 • Anna Kusztal,
 • Piotr Pawlik,
 • Magdalena Król,
 • Patryk Czekaj,
 • Anna Głąbała,
 • Julia Sak

 

 


 

Projekt „The change starts now”, zrealizowany w ramach upowszechniania zgromadzonej wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu „CLIL przyszłością nauczania” otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning przyznawaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zachęcamy do realizacji projektów na platformie eTwinning, które są dobrą okazją do ćwiczenia umiejętności językowych, a także nawiązywania wieloletniej współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.

 

 

 


Szkolenie eTwinning

 

20 listopada 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich odbyło się szkolenie dotyczące korzystania z programu eTwinning oraz tworzenia projektów z partnerami zagranicznymi. Szkolenie prowadził Pan Waldemar Tomala, trener warsztatów komputerowych programu eTwinning. W szkoleniu uczestniczyli: Pani Dyrektor Beata Salata, Pani Wicedyrektor Joanna Fornal, Pani Izabela Zapała, Pani Agnieszka Woźniak, Pani Ewa Król-Zmieniecka, Pan Piotr Wojna, Pani Marlena Bernacka-Pluta, Pan Adam Pancer, Pani GalynaSemanyuk, Pani Paulina Jankowska-Łukasiewicz oraz Pani Magdalena Siatkowska.

Zachęcamy do tworzenia projektów na platformie eTwinning!


W ramach upowszechniania zgromadzonej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektu „CLIL przyszłością nauczania” rusza projekt „The change starts now”, którego pomysłodawcą jest nauczycielka języka angielskiego Magdalena Siatkowska. 16 października 2017r. został on przyjęty do realizacji przez komisję programu eTwinning. Partnerami będą szkoły z kilku krajów europejskich. Współzałożycielem i współkoordynatorem jest Pani Donatella Verroti, nauczycielka języka angielskiego w szkole IPSIAS Di Marzio Michetti mieszczącej się we Włoszech.

CERTIFICATE


Let’s CLIL

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie rusza nowy projekt „Let’s CLIL” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017., a jego zakończenie to 31.08.2019.

Projekt ma na celu zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników, którymi są nauczyciele II LO.

Realizacja projektu pozwoli wesprzeć wdrażanie dwujęzyczności, która od roku szkolnego 2017/2018 jest realizowana w klasie dwujęzycznej 1C.

Działania podjęte przez II LO realizują koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


LEKCJA OTWARTA „DER BAU DER ERDE- ZUSSAMMENFASSUNG”

Małgorzata Świtakowska nauczycielka geografii i języka niemieckiego przeprowadziła w dniu 14.06.2017 lekcję otwartą geografii w języku niemieckim w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej. W lekcji uczestniczyła grupa uczniów z klasy 1 C1 rozszerzająca obydwa przedmioty. Podczas zajęć nauczycielka wykorzystała szereg metod poznanych podczas kursu „English for Effective Communication” zrealizowanego

w Oxfordzie w ramach projektu „ CLIL przyszłością nauczania”. Zastosowane metody aktywizowały uczniów i ułatwiały sprawdzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach dotyczących budowy geologicznej Ziemi oraz rodzajów skał i minerałów. Zajęcia uatrakcyjniła możliwość wykorzystania materiałów w języku niemieckim na tablicy interaktywnej. Polecane linki to:

 


Upowszechnianie efektów projektu wśród uczniów w województwie

Dnia 30 maja 2017r. na dziewiątej anglojęzycznej konferencji w ramach cyklu „Dwujęzyczne Świętokrzyskie” dyskutowano o korzyściach oraz wyzwaniach związanych

z dwujęzycznością w XXI wieku.W spotkaniu, wzięło udział 240 uczniów gimnazjów

oraz liceów ogólnokształcących z województwa świętokrzyskiego. Odbyło się ono w Sali Rycerskiej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Konferencja została zorganizowana

przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu oraz renomowanym Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum. Jak zwykle głos zabrali uczniowie. W dyskusji panelowej wystąpili m.in. goście z II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, Gimnazjum im. Juliusza Verne’a

w Kielcach oraz uczennica naszej szkoły Kamila Głąbała.

 


Upowszechnianie efektów projektu wśród nauczycieli w województwie

Dnia 28 maja 2017r. dyrektor Beata Salata oraz koordynator projektu Izabela Zapała wystapiły w roli prelegentek na konferencji „Nauczanie dwujęzyczne i zmiany w nowej podstawie programowej języka obcego dla szkół podstawowych”. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i dyrektorzy ze szkół w województwie świętokrzyskim zainteresowanych wprowadzeniem dwujęzyczności w swoich organizacjach.

Pani dyrektor przedstawiła najważniejsze prawne aspekty wdrażania dwujęzyczności w szkole ponadgimnazjanej oraz mówiła o dotychczasowym doświadczeniu z dwujęzycznością. Izabela Zapała zaprezentowała korzyści dla uczniów, szkoły, nauczycieli oraz przedstawiła i omówiła przykładowe tematy, ćwiczenia, oraz scenariusze lekcji. Materiały te powstały w ramach projektu CLIL przyszłością nauczania. Omówiono również jak nauczyciele przygotowywali się do pracy w klasach dwujęzycznych oraz o możliwościach i korzyściach płynących z możliwości uczestnictwa w projektach Erasmus+ KA1.

 


Klasa dwujęzyczna 

Test sprawdzający poziom języka angielskiego do klasy humanistycznej dwujęzycznej odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 13:00 II LO w Końskich.
Udział w teście nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przed przystąpieniem do testu należy przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).
Kontakt: Sekretariat tel. 41 260 49 19, lo2konskie@poczta.fm

W ramach upowszechniania efektów działań projektowych, 20 kwietnia 2017 w kieleckiej Filharmonii odbyła się konferencja pt. „Bilingualism for an Effective Communication In a Globalised World”, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich oraz Echo Dnia. Oprawą konferencji zajęli się uczniowie klas językowych 1C1 oraz 2C1 II LO, w których wdrażane są efekty projektu „CLIL przyszłością nauczania”. Uczniowie Ci uczestniczą również w projekcie Erasmus + KA2 APPLES.

Podczas konferencji uczniowie II LO, używając jedynie języka angielskiego, omawiali kwestię dwujęzyczności podczas własnych prezentacji oraz w dyskusji panelowej. Prezentację pt. „Getting Itchy Feet” przedstawiły Paulina Cukrowska i Kamila Głąbała, kolejną pt. „How to get to bilingualism” wygłosił Paweł Sosnowski, a w dyskusji panelowej wzięły udział Anna Zamachowska, Dominika Frąc, Patrycja Godzisz oraz Weronika Polak.

Więcej na temat konferencji można przeczytać na stronach:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/54175-wojewodztwo-swietokrzyskie-staje-sie-dwujezyczne

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/konferencja-dwujezyczne-swietokrzyskie-w-filharmonii,12006235/

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 


Promocja klasy dwujęzycznej w mieście i powiecie

W ramach działań projektu 2016-1-PL01-KA101-024063, dnia 6 kwietnia 2017 r. p. dyrektor Beata Salata oraz nauczycielka języka angielskiego Izabela Zapała uczestniczyły w zebraniu z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Końskich. Spotkanie miało na celu przedstawienie i wyjaśnienie koncepcji kształcenia dwujęzycznego oraz zaprezentowanie nowej oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego związanej z tym rodzajem edukacji.

Udział w tym spotkaniu jest kolejnym, z serii prelekcji, w których dyrekcja II LO wraz z zaangażowanymi nauczycielami zapoznaje uczniów i rodziców ze szkół koneckich oraz gminy i powiatu z tematem nauczania dwujęzycznego. Od 24.04.2017 r. II LO rozpoczyna kolejny etap promocji pełnej oferty II LO.

 


Upowszechnianie wiedzy wśród nauczycieli II LO

W ramach upowszechniania efektów projektu CLIL przyszłością nauczania przygotowana została prezentacja mająca na celu zapoznanie nauczycieli II LO z wymogami i zasadami nauczania dwujęzycznego na IV etapie edukacyjnym. Na spotkaniu Zespołu rekrutacyjno-promocyjnego nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją edukacji dwujęzycznej w Polsce. Mówiono również o płynących z niej korzyściach dla uczniów, ale i nauczycieli i szkoły. Omówiono również plan wdrożenia nauczania dwujęzycznego w klasie humanistycznej w II LO. Spotkanie to było również okazją do wymiany spostrzeżeń, opinii, wiedzy oraz doświadczeń związanych z dwujęzyczną edukacją młodzieży jak również przygotowaniu nauczycieli do nauczania w podejściu CLIL

Klasa dwujezyczna w II LO w Końskich

Liczba pobrań: 159

 


W związku z działaniami w ramach projektu Erasmus + akcja KA1, dnia 29.03.2017 miały miejsce lekcje pokazowe prowadzone dwujęzycznie pt. „The music will rock you” z wiedzy o kulturze i „Human as a social unit”z wiedzy o społeczeństwie. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z gimnazjów w Końskich, Miedzierzy, Słupi Koneckiej, Radoszyc oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

Lekcję poprzedziła interesująca prelekcja Doradcy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Andrzeja Łukasika, dotycząca wartości i korzyści jakie niesie dwujęzyczność. Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Końskich mają możliwość cyklicznego udziału w konferencjach promujących rozwój kompetencji językowych zdobytych poprzez uczenie się w środowisku CLIL.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej podczas szkoleń i kursów „CLIL Secondary”oraz „Sensitization training about migration, racism, discrimination, culture and diversity” nauczycielki przygotowały materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji. Młodzież obserwująca lekcje, miała możliwość śledzić ich tok, co wpłynęło na pozytywny odbiór treści oraz dało im poczucie partycypowania w zajęciach. Uczniowie II LO, którzy brali udział w lekcjach, to młodzież, która uczestniczy w projekcie Erasmus + akcji KA2 A.P.P.L.E.S. W pracy na lekcjach wykorzystywali wiedzę i doświadczenie uzyskane poprzez udział w tym projekcie. Po skończonej lekcji, omówiono również proporcje użycia języka obcego w stosunku do języka ojczystego. Wyjaśniono czym jest dwujęzyczność, a także cele, założenia przedmiotów i przeprowadzonych lekcji.

Wydarzenie to miało za zadanie upowszechnianie efektów zdobytej wiedzy i umiejętności, a także promocję klasy dwujęzycznej będącej efektem powyższych działań. Starania te odniosły pozytywny skutek, jako że w trakcie dyskusji, młodzież wyraziła swoje zainteresowanie nauką w tej klasie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Współpraca z Goethe Institut.

Małgorzata Świtakowska, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte na kursie zagranicznym oraz krajowych, dokonała analizy zgodności niemieckich  podręczników do geografii nauczanej w podejściu CLIL z polską  podstawą programową. Informacje te zostały przedstawione przez nauczyciela języka niemieckiego na konferencji Goethe Institut.

 

Wizyta w liceum z oddziałami dwujęzycznymi w Łodzi

Dyrekcja i nauczyciele biorący udział w projekcie Erasmus + CLIL przyszłością nauczania oraz ci zainteresowani nauczaniem w podejściu CLIL wzięli udział w wizycie w liceum z oddziałami dwujęzycznymi w Łodzi. Uczestniczyli tam w lekcji pokazowej z geografii oraz dyskusji z nauczycielami uczącymi w tejże szkole dotyczącej nauczania dwujęzycznego. Dyrekcja liceum podzieliła się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym aspektów prawnych związanych z zarządzaniem tego typu szkołą oraz organizacji pracy.

 

Wpływ projektu na uczniów szkoły

Uczniowie, jako prelegenci prezentujący w języku angielskim, mieli okazję podzielić się efektami zdobytej wiedzy na dwóch konferencjach zorganizowanych w ramach projektu Świętokrzyskie Dwujęzyczne przez Marszałka woj. świętokrzyskiego „Grow Your Passion, Bring More Value! The Role of Attitude in the Acquisition of a Foreign Language” oraz „English As a Prerequisite for the Medical Profession”.Młodzież brała również udział w dyskusji w języku angielskim na temat Multiculturalism in the USA w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

 


30 listopada 2016 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli otworzyło nowy cykl spotkań w ramach projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”.

Po raz kolejny nauczycielki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich zostały zaproszone do wzięcia w nim udziału oraz podzielenia się swoim doświadczeniem w nauczaniu w podejściu CLIL (Content Lnguage Integrated Learning).

Małgorzata Świtakowska opowiedziała o swoim wieloletnim doświadczeniu pracy w środowisku CLIL, które zdobyła prowadząc geografię w języku niemieckim, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem i zaciekawieniem uczestników szkolenia. Przedstawiła również metody nauczania języków obcych, które zaobserwowała jako uczestniczka kursu języka angielskiego w Lake School w Oxfordzie w ramach projektu Erasmus + Akcja KA1. Dzięki współpracy z ŚCDN linki do materiałów z kursu zostały umieszczone na stronie projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”.

Magdalena Siatkowska zaprezentowała swoje powstające doświadczenie pracy w nauczaniu w podejściu CLIL ucząc angielskiego biznesowego. Opowiedziała również o kursie CLIL Secondary, który odbyła w Exeter w Anglii, gdzie poznawała metody pracy CLIL.

Nauczycielki mówiły także o istocie kształcenia się i możliwościach rozwoju i zdobywania wiedzy i doświadczenia jakie dają projekty Erasmus +.

 

Więcej o działaniach w ramach projektu „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności” można przeczytać na stronie: https://www.scdn.pl/index.php/dwujzyczno

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

 


 

W dniu 12.10.16 uczestnicy projektu Erasmus+ KA1, w ramach rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu metodologii i wdrażania CLIL, wzięli udział w konferencji metodycznej UCZ SIĘ I CZYTAJ W RÓŻNYCH JĘZYKACH – WYBRANE ASPEKTY CLIL. Konferencja jest częścią programu Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności prowadzonego w województwie świętokrzyskim od 2015r.

Na konferencji wystąpiły dr Monika Łodej z prelekcją dotyczącą CLIL – content language for the prospective CLIL teachers oraz mgr Marta Kwiatek, która mówiła na temat Literary content in the foreign language classroom–towards principled instructional practice. Obie prezentacje wniosły wiele istotnej wiedzy teoretycznej, ale również nawiązywały do własnych doświadczeń w nauczaniu w podejściu CLIL.
Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Agnieszki Macek i Artura Stępniaka – założycieli prywatnej szkoły dwujęzycznej, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach we wdrażaniu innowacyjnej metody.

http://www.scdn.pl/images/stories/aktual/sid_16/program_konferencji_sid_2016.pdf

https://www.scdn.pl/index.php/projekty/projekty-efs/1008-szkolne-inkubatory-dwujzycznoci


Pierwsza mobilność już wkrótce. Od 17 lipca do 30 lipca Małgorzata Świtakowska będzie na szkoleniu w Lake School of English Oxford:

https://www.englishinoxford.com/the_school/index.html

 

rozwijamy nasze kompetencje interkulturowe:

 

a Magdalena Siatkowska od 24 lipca do 06 sierpnia w International Projects Centre:

http://www.ipcexeter.co.uk/

 

czekają na nas nowe doświadczenia…


CELE PROJEKTU


Erasmus + akcja K1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej

2016-1-PL01-KA101-024063

Tytuł projektu: CLIL przyszłością nauczania

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2016.

Data zakończenia projektu: 31.05.2018.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/40e9b39e-af4e-4027-85f5-99c3aaadc720

Jak można przeczytać w założeniach Erasmusa – europejskiego projektu dofinansowującego edukację: „Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej”.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie będąc szkołą innowacyjną wychodzącą naprzeciw wyzwaniom podjęło starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Dzięki pracy zespołowej trzech doświadczonych nauczycielek: Małgorzaty Świtakowskiej, Izabeli Zapały i Magdaleny Siatkowskiej powstał wniosek, który został przyjęty do realizacji. Celem projektu „CLIL przyszłością nauczania”, który zatwierdzono do realizacji od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2018 jest przygotowanie kadry do wdrażania dwujęzyczności w II LO w Końskich, co będzie stanowiło przepustkę do wykorzystywania nowoczesnego nauczania. Strategicznym celem jest podniesienie kompetencji kadry szkoły oraz poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w aspekcie dwujęzyczności.


MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA


English for Effective Communication

18.07.2016. – 29.07.2016.

Uczestnik: Małgorzata Świtakowska

Wykładowca: Lucy Holmes

 

Informacja o kursie:

Kurs ,,English for Effective Communication” to propozycja bardzo dobrej szkoły językowej w Oxfordzie dla nauczycieli różnych przedmiotów pragnących podnieść swoje umiejętności z zakresu komunikacji w języku angielskim. Dwutygodniowe warsztaty oferowały:  21 godzin zajęć tygodniowo, przygotowanych z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktycznych, zapoznanie z historią Oxfordu,zwiedzanie Uniwersytetu Oxfordzkiego, materiały do nauki języka angielskiego, a także roczny dostęp do platformy e-Learning Centre. Uczestnikami kursu byli nauczyciele z Argentyny, Hiszpanii, Włoch, Rosji oraz ze Słowacji i Szwajcarii.

Cele:

Podniesienie umiejętności językowych z języka angielskiego poprzez:

 • rozmowę, słuchanie i pisanie;
 • przełamywanie barier swobodnego wypowiadania się;
 • trening w stosowaniu słownictwa i zwrotów niezbędnych w sytuacjach społecznych;
 • ćwiczenie używania odpowiednich struktur gramatycznych;
 • dyskutowanie i argumentowanie;
 • przeprowadzanie rozmowy telefonicznej;
 • komunikowanie się w sytuacjach formalnych i nieformalnych;
 • poznanie kultury Wielkiej Brytanii;
 • uczestniczenie w programie kulturowym i wycieczkach oferowanych przez szkołę językową;
 • poznawanie kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii poprzez rozmowy z rodziną goszczącą;
 • zwiedzanie muzeów w celu poznania historii i geografii Wielkiej Brytanii.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


 

CLIL Secondary – Exeter

24.07.2016. – 06.08.2016.

Uczestnik: Magdalena Siatkowska

Wykładowca: Alison McLaren

 

Informacja o kursie:

Dwutygodniowy kurs CLIL Secondary (Content and Language Integrated Learing) to propozycja International Projects Centre mieszczącego się w miejscowości Exeter w Devon, w Anglii. Ten kurs został przygotowany z myślą o nauczycielach uczących przedmiotu w języku angielskim. Dwa tygodnie kursu obejmowało 35 godzin zajęć lekcyjnych oraz poznawania uroków Devon i Kornwalii. Ponieważ osoby biorące udział w kursie to nauczyciele z różnych krajów europejskich, uczestnictwo w nim to świetna okazja do wymiany doświadczeń, porównywania metod oraz nauki od siebie nawzajem. Program kursu obejmował: poznawanie metod CLIL, naukę fonetyki, rozwijanie słownictwa, wykład na temat brytyjskiego systemu edukacji, przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia lekcji metodami CLIL, przeprowadzenie tych zajęć przez uczestników kursu, ocena tej lekcji przez wykładowcę.

Cele:

Głównym celem kursu było zaznajomienie się z metodami pracy w środowisku CLIL, poznanie różnorodnych metod, przygotowanie własnych zajęć oraz ich przeprowadzenie, co stanowi fundament pracy metodami CLIL ucząc przedmiotu w języku angielskim.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


 

Sensitization training about migration, racism, discrimination, culture and diversity

03.09.2016. – 10.09.2016.

Uczestnik: Izabela Zapała

Wykładowca: Guðrún Pétursdóttir

 

Informacja o kursie:

Tygodniowy kurs w Islandii dotyczył tematu interkulturowości we współczesnym ujęciu. Obejmował on tematykę taką jak tworzenie dobrej atmosfery w klasie, edukację interkulturową w Europie. Omawiał metody stosowane w nauczaniu interkulturowości oraz przedstawiał ćwiczenia i podejścia poruszające zagadnienia nierówności, dyskryminacji, migracji, itd.

Kurs umożliwił także zdobycie informacji na temat najnowszych badań naukowych dotyczących interkulturowości, jak również nauczał jak pracować z grupą o niskim poziomie motywacji. Dyskusje dotyczyły tematyki ukrytej dyskryminacji, rasizmu w życiu codziennym oraz sposobów wyjaśniania tych konceptów. Uczył również jak reagować na przejawy rasizmu i dyskryminacji. Elementem istotnym kursu było również tworzenie własnego programu kursu oraz przygotowanie prezentacji.

Cele:

Głównym celem kursu było uwrażliwienie, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat problematyki migracji, rasizmu, dyskryminacji oraz kultury i różnorodności, a także wyposażenie uczestników w narzędzia do nauczania i podnoszenia świadomości uczniów w kwestii tych zagadnień.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Creative Teaching In The Secondary CLIL Classroom

03.07.2017.-07.07.2017.

Uczestnicy: Izabela Zapała, Magdalena Siatkowska

Wykładowcy: Freia Layfield, Sharlene Matharu

 

Cele:

Głównym celem kursu było wzbogacenie technik pracy w środowisku CLIL oraz rozwinięcie kompetencji językowych z języka angielskiego nauczycielek II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz dostosowanie ich do uczniów w wieku 16-18.

 

Informacje o kursie:

Tygodniowy kurs Creative Teaching In The Secondary CLIL Classroom zorganizowany przez Lake School of English w Oxfordzie w Anglii to kurs przedstawiający i wprowadzający w praktykę bogactwo metod pracy w środowisku CLIL. W trakcie kursu nauczycielki zapoznały się w wieloma ćwiczeniami, które pozwalają w sposób kreatywny uczyć się i nauczać treści z różnych dziedzin w języku angielskim, co jest założeniem nauczania CLIL.

Czynności, które zostały przeprowadzone w trakcie kursu to:

 1. Rozumienie koncepcji pracy w środowisku CLIL.
 2. Komunikacja podczas zajęć metodami CLIL.
 3. Przełamywanie barier, rozważanie metod nauczania oraz odpowiedzialności, zadań i tematów, strategii i stylu.
 4. Sposoby wspierania ucznia, planowanie, prezentacje i rozważania.
 5. Uczenie się sposobem zadaniowym oraz wielokierunkowe metody nauczania.
 6. Słownictwo tematyczne, kolokacje oraz pary wyrazów.
 7. Style uczenia się , wielorakie inteligencje.
 8. Nauczanie uczniów z trudnościami w nauce.
 9. Wyzwania stawiane przed uczniami podczas zajęć, poprawianie motywacji, zaangażowanie i rezultaty.
 10. Pisanie, informacja zwrotna, poprawa błędów i zasoby cyfrowe.
 11. Praca z tekstami, odkrywanie i tworzenie, wdrażanie zadań aby trafić w rzeczywiste i specjalne potrzeby.
 12. Gry i zabawy związane ze środowiskiem CLIL; słownictwo, wymowa, ruch i odgrywanie ról.
 13. Używanie grafiki i zdjęć jako kreatywny sposób stymulowania uczniów w procesie nauczania w środowisku CLIL.
 14. Rozwijanie indywidualnych umiejętności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych.
 15. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

Zdobyte umiejętności obejmują:

 1. Współpraca w międzynarodowej grupie.
 2. Bycie wrażliwym na stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację, wykluczenie i rasizm.
 3. Nauczanie i omawianie problemów w grupie oraz wyciąganie wniosków.
 4. Efektywne użycie dostępnych materiałów i zastosowanie teoretycznych zasobów w praktyce.
 5. Motywowanie i angażowanie studentów do jeszcze bardziej efektywnej nauki.
 6. Radzenie sobie z klasami o dużej liczebności uczniów oraz klasami ze zróżnicowanymi umiejętnościami.
 7. Używania różnych strategii nauczania, aby dotrzeć do różnych stylów uczenia się.
 8. Czynienie lekcji bardziej komunikatywnymi oraz umiejętność tworzenia własnych materiałów
 9. Wdrażanie autentycznych materiałów i nowych technologii w nauczanie.

 

Istotnym elementem kursu był również fakt, iż nauczycielki miały po raz kolejny okazję współpracować w grupie międzynarodowej rozwijając wiele z kluczowych kompetencji społecznych, aby później móc zastosować je w pracy zawodowej. Do tych umiejętności należą: bycie elastycznym, otwartym, pełnym szacunku i tolerancji, komunikacji i współpraca, krytyczne myślenie, efektywne negocjowanie, bycie zmotywowanym przez samego siebie, efektywne rozwiązywanie problemów a także praca samodzielna i w grupie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Education for sustainable development

Organizator kursu: IDEC SA, Iroon Politecneiou 96 Avenue, 18536 Piraeus

Termin: 21.08.2017 – 25.08.2017

Uczestnik: Małgorzata Świtakowska

Wykładowca: Dr. George Velegrakis

 

Tematyka kursu:

Głównymi tematami kursu były: cechy edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego, podejście holistyczno-międzydyscyplinarne oraz systemowe w nauczaniu, myślenie krytyczne, zrównoważona szkoła, wyzwania dla zrównoważonego rozwoju, problemy demograficzne współczesnego świata, zmiany klimatyczne, produkcja i dystrybucja żywności, odpady, zasoby wodne, różnorodność biologiczna, energia, podejście ideologiczne, rozwój gospodarczy wraz ze zrównoważonym rozwojem.

 

Informacje o kursie:

Tygodniowy kurs: Education for sustainable development odbywał się w Glyfadzie w Atenach. Uczestnictwo w kursie pozwoliło uczestnikom zrozumieć:

 • wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem
 • zasady i cele edukacji na na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii, wody, rolnictwa, gospodarki odpadami komunalnymi

Umiejętności zdobyte na kursie pozwalają na lepsze wdrożenie zasad zrównoważonej szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

Kurs pozwolił na zdobycie umiejętności określania celów i projektowania programów edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, kultywowania wartości, myślenia krytycznego i współpracy poprzez programy szkoleniowe, korzystania z różnych technik uczenia się.

Uzyskane materiały szkoleniowe w języku angielskim zostaną wykorzystane w nauczaniu geografii metodą CLIL.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: PRODUKTY PROJEKTU


Lekcja no1 WOK interkulturowość ( Liczba pobrań: 233, Rozmiar pliku: 318,1 KB )

Lekcja no2 WOK interkulturowość ( Liczba pobrań: 201, Rozmiar pliku: 380,2 KB )

Opis ćwiczeń ( Liczba pobrań: 193, Rozmiar pliku: 136,7 KB )

Lekcja 3 WOS-fizyka (Liczba pobrań: 166, Rozmiar pliku: 390,6 KB )

Lekcja-3-Wos-Czlowiek jako jednostka w spoleczenstwie ( Liczba pobrań: 137, Rozmiar pliku 280,0 KB )

Lekcja no3 WOK muzyka ( Liczba pobrań: 138, Rozmiar pliku: 449,2 KB )

Interesujące materiały dydaktyczne dla nauczycieli języka angielskiego


Interesujące materiały dydaktyczne na temat rozwoju zrównoważonego


Lekcja: Geografia w języku niemieckim (146 pobrań)


 

CLIL - Praktyczny poradnik ( Liczba pobrań: 53 )

 

PLAKAT A ( Liczba pobrań: 49 )

Plakat new - A
PLAKAT A

PLAKAT B ( Liczba pobrań: 48 )

PLAKAT B

ULOTKA ( Liczba pobrań: 47 )

ULOTKA

EWALUACJA


Ankieta ewaluacyjna przed mobilnością

Liczba pobrań: 517, Rozmiar pliku: 295,3 KB

Ankieta ewaluacyjna po odbytej mobilności

Liczba pobrań: 515, Rozmiar pliku: 278,8 KB

Ankieta ewaluacyjna - nauczyciele

Liczba pobrań: 413, Rozmiar pliku: 409,6 KB

Ankieta ewaluacyjna - uczniowie

Liczba pobrań: 393, Rozmiar pliku: 275,0 KB


W celu zbadania wpływ projektu na nauczycieli została przeprowadzona ewaluacja. Miała ona miejsce przed i po odbytej mobilności, w której nauczycielki wypełniły ankiety ewaluacyjne. Odbyły się również indywidualne i grupowe rozmowy oraz dyskusje, mające na celu sprawdzenie stopnia:

-implementacji poznanych metod nauczania oraz stworzonych materiałów,

-wymiany doświadczeń między nauczycielami w szkole i poza nią,

-wykorzystywania w pracy technologii telekomunikacyjnych,

-wzrostu płynności w używaniu języka obcego,

-wzrostu motywacji do samokształcenia, uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy konferencjach

-rozwoju umiejętności interkulturowych (np. tolerancja, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, negocjowania, efektywnej współpracy w grupie).

Celem powyższych ewaluacji było zweryfikowanie jakości realizacji i organizacji projektu, a także poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Wyniki ankiet wykazały zadowolenie ze współpracy zespołów, a także potwierdziły wysoki poziom przydatności otrzymanej wiedzy. Udział w kursach wpłynął na rozwój praktycznych umiejętności istotnych dla wdrażania efektów projektu. Spotkania miały na celu dzielenie się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.


Działania projektowe Erasmus + CLIL przyszłością nauczania przyczyniły się do przeprowadzenie w styczniu 2017 r. ankiety ewaluacyjnej, której celem było zdiagnozowanie poziomu zainteresowania nauczaniem dwujęzycznym wśród nauczycieli oraz ich potrzebami nauczycieli w tym zakresie. Ankieta była związana również z potrzebą ewaluacji pracy nauczycieli zaangażowanych w projekt i ich wpływu na zwiększenie wiedzy oraz zachęcenia do działania innych nauczycieli do działań w tym zakresie.

Ankieta wykazała, że działania projektowe przyczyniły się do promocji nauczania w podejściu CLIL oraz podniesienia wiedzy w tym zakresie, gdyż aż 55% nauczycieli jest zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie wdrażania dwujęzyczności, a 60% możliwością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności w tym zakresie. Ewaluacja wykazała także, że 9 osób jest zainteresowanych uczestnictwem w zagranicznych kursach językowych, a 3 osoby chciałyby uczestniczyć w kursach z zakresu metodyki CLIL.

Wnioski do dalszych działań projektowych:

 1. Przeprowadzić lekcje otwarte umożliwiające podzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami
 2. Przygotować sesje informacyjne na temat podejścia CLIL
 3. Kontynuować upowszechnianie produktów projektu oraz informacji o działaniach poprzez umieszczanie ich na stronie szkoły
 4. Kontynuować proces samokształcenia dotyczący metodologii CLIL oraz nauczania języków obcych.

Dzięki wykorzystaniu przez nauczycieli zdobytego doświadczenia, wiedzy i umiejętności podczas trwania projektu CLIL przyszłością nauczania, wpływ projektu na uczniów widoczny jest dzięki przyrostowi wiedzy wyrażony poprzez większą komunikatywność i płynność

w stosowaniu języka obcego. Otwartość, dociekliwość oraz częstsze i bardziej swobodne używanie języka obcego podczas zajęć. Zwiększoną autonomię w uczeniu się oraz motywację do rozwoju wiedzy i umiejętności. Rozwój umiejętności interkulturowych (tj. tolerancja, umiejętność rozwiązywania problemów, efektywnej współpracy w grupie) oraz lepszy wgląd w możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. W ramach działań projektu wśród uczniów klasy uniwersyteckiej II c1 przeprowadzona została ankieta dotycząca wpływu działań projektowych na rozwój ich wiedzy. Wszystkie wyżej wymienione aspekty potwierdzone zostały przez wyniki ewaluacji. Wszyscy uczniowie tej klasy twierdzą, iż obecny poziom znajomości języka angielskiego umożliwia im efektywniejsze samodzielne korzystanie z autentycznych źródeł. Co więcej, 100% twierdzi, iż przedmioty nauczane w podejściu CLIL pozytywnie wpłynęły na komunikatywność, płynność w używaniu języka, a także tolerancyjność (100%) oraz otwartość na inne kultury (85%). Wszyscy uczniowie wykorzystują zdobyte umiejętności w kontaktach z osobami z poza granic naszego kraju.

Wnioski do dalszych działań:

– kontynuować rozwój poziomu komunikatywności, dbając o poprawność wypowiedzi

– zachęcać uczniów do samokształcenia poprzez zapoznanie ich z dostępnymi źródłami wiedzy

– zwiększać zaplecze czytelnicze

– kontynuować wdrażanie metod podejścia CLIL


EFEKTY PROJEKTU

W roku szkolnym 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie została otworzona pierwsza w województwie świętokrzyskim klasa dwujęzyczna.

Inicjatorem dwujęzyczności w szkole była Pani Dyrektor Beata Salata, a klasa dwujęzyczna jest efektem pracy projektowej „CLIL przyszłością nauczania”, którego pomysłodawczyniami były nauczycielki p. Izabela Zapała, p. Małgorzata Świtakowska i p. Magdalena Siatkowska.

Projekt został stworzony w celu przygotowania się i wdrożenia dwujęzyczności w organizacji. Wiedza metodyczna z zakresu środowiska CLIL jest wykorzystywana na zajęciach dwujęzycznych, które zostały na stałe wprowadzone w program nauczania w II LO w Końskich.