Prof. dr hab. Florian Plit

Pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor Naczelny czasopisma „Geografia w Szkole”.

Współautor min. podręcznika geografii dla szkoły średniej „Polska w dobie przekształceń” i podręcznika dla gimnazjum „Geografia świata”.

Współautor programów nauczania geografii w szkole średniej oraz w gimnazjum. Konsultant naukowy PWN przy opracowaniu encyklopedii oraz autor wielu prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

W latach 1997-2000 prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Islam