Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii na wniosek Ministra Zdrowia przygotowało kampanię „PRZYJMUJE LEKI CZY BIERZE?” celem której jest:

– uświadomienie głównie rodzicom zagrożeń związanych z pozamedycznym używaniem przez młodzież leków nasennych i uspokajających z grupy medykamentów dostępnych bez recepty,

– kampania jest odpowiedzią na narastający problem związany z tą formą narkotyzowania się,

– opinie lekarzy, terapeutów, toksykologów wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków bez recepty.

Wszystkie ważne informacje dostepne na stronie: www.przyjmujelekiczybierze.pl