Ruszyły bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego  dla 60 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich w ramach projektu „Języki obce kluczem do mojej kariery” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach, Piotrkowska 30, 26-200 Końskie na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POKL.09.05.00-26-086/13 zawartej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Inauguracyjne zajęcia odbyły się 4 października br. Otworzyły je Pani Beata Salata,  Dyrektor II LO w Końskich, oraz Pani Renata Doniecka, Koordynator projektu. Pani dyr. Salata podziękowała Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w Modliszewicach za umożliwienie realizacji projektu w szkole, natomiast Pani Renata Doniecka przedstawiła cele i zadania projektu. Obie Panie życzyły uczniom  wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy w zakresie języków obcych.

W zajęciach bierze udział 30 uczniów z klas I i 30 uczniów z kl. II, którzy zostali podzieleni na  dwie grupy: niemiecko- i angielskojęzyczną. Zajęcia prowadzą Pani Ewa Szwed – język niemiecki i Pani Justyna Iwańska – język angielski.   Uczniowie mają możliwość poprawienia swych umiejętności językowych. Zakres materiału oraz tempo prowadzenia lekcji dostosowane są do poziomu grupy. Zajęcia będą odbywać się w soboty zgodnie
z harmonogramem,

Każdy uczestnik projektu otrzymał bezpłatnie: wiedzę opartą na  autorskich programach nauczania przygotowanych przez prowadzących, pomoce dydaktyczne na zajęcia oraz komplet materiałów piśmienniczych z logotypami projektu, niezbędnych do efektywnego udziału w zajęciach.

Aby nikt podczas nauki nie opadł z sił, mamy zapewnione poczęstunki – po nich nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza;)  Kolejne ”łamańce językowe” czy reguły gramatyczne nie sprawiają już nikomu żadnych trudności.

Dzięki tym zajęciom uczniowie wyrównają swe niedociągnięcia i zdobędą dodatkową wiedzę, przez co każdy z nich z pewnością zda egzamin maturalny na 100 % i śmiało będzie mógł powiedzieć że ” Matura to bzdura.” A w przyszłości języki obce staną się kluczem do karier zawodowych.

Te zajęcia otwierają uczniom drzwi do lepszej przyszłości.