Księga Jubileuszowa

Zapraszamy wszystkich absolwentów i sympatyków
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Końskich do zakupu „Księgi jubileuszowej 1947 – 2012.
Od Państwowego Liceum Pedagogicznego
do II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”.
Publikacja do nabycia w sekretariacie szkoły w cenie 25 zł.

Bez tytułu