W dniu 24.05.2018 grupa 24 uczniów wraz z opiekunami p.Małgorzatą Świtakowską i p.Izabelą Zapałą wzięła udział w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu we Francji. Wyjazd  był nagrodą za zajęcie 5 miejsca w kraju w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała Małgorzata Świtakowska. Uczniowie spotkali się w Parlamencie z kolegami z 22 krajów Unii Europejskiej. Na jeden dzień wcielili się w rolę parlamentarzystów i dyskutowali w międzynarodowych grupach roboczych na ważne dla młodzieży tematy:

  • Środowisko naturalne i energia ze źródeł odnawialnych- jak wspierać trwały rozwój
  • Bezpieczeństwo i prawa człowieka- czy można ograniczyć prawa człowieka, jeśli w grę wchodzi bezpieczeństwo
  • 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego- czy można promować różnorodność kulturową Europy
  • Przyszłość Europy- jak ją sobie wyobrażam
  • Migracja i integracja- jaką rolę powinna odgrywać Europa w tej dziedzinie
  • Zatrudnienie ludzi młodych- wyzwanie dla Europy

Patrycja Godzisz przedstawiała szkołę  na forum międzynarodowym. Mówiła między innymi o tym co wyróżnia nasze liceum- współpracy z uczelniami wyższymi i międzynarodowe projekty.

Małgorzata Świtakowska opowiedziała nauczycielom o projekcie finansowanym w ramach programu Erasmus + „Migration matters”, gdyż tematyka projektu była zgodna z tematem dyskusji z przedstawicielami Parlamentu.

Wyjazd był świetną okazją do zapoznania się z szerszym dziedzictwem kulturowym Europy. Uczniowie jadąc do Strasburga zwiedzili Wiedeń, Linz, Monachium, Tibingen, Muzeum Mercedesa -Stuttgart oraz Strasburg. Wszyscy byli zachwyceni zobaczonymi zabytkami.

Wyjazd przebiegł w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.