Listopadowa kwesta

Kolejny, czwarty raz, młodzież naszego liceum wzięła udział w kweście na rzecz Hospicjum w Rudzie Białaczowskiej,  która tradycyjnie miała miejsce 1 listopada. Uczniowie wspierani przez wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 w Końskich oraz  Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie, zbierali fundusze przy cmentarzach powiatu koneckiego w Końskich, Kazanowie oraz w Rudzie Malenieckiej pod opieką p. Grażyny Stolarskiej – Dukat , p. Ewy Król – Zmienieckiej i p. Marleny Bernackiej – Pluty. Dzięki wrażliwości i hojności darczyńców udało się zebrać kwotę 7657 zł 94 gr. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i bieżące potrzeby Hospicjum.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w kweście otrzymali z rąk p. Prezes Hospicjum Edyty Więckowskiej serdeczne podziękowanie:

Podziękowanie

Aleksandra Dukat – I LO w Końskich

Filip Fornal – Gimnazjum nr 2 w Końskich

Kornel Pluta –  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Fałkowie

Aleksandra Zmieniecka – Gimnazjum nr 2 w Końskich

oraz uczniowie naszego liceum:

Magdalena Król – kl. 1C1

Joanna Myśliwa – kl. 1C1

Natalia Stolarska – kl. 1C1

Wiktoria Strzelecka – kl. 1C1

Klaudia Dunajca – kl. 1D

Ewa Skrzypczyńska – kl. 1D

Dominik Chendoszko – kl. 2A1

Julia Goszcz – kl. 2A1

Robert Hejda – kl. 2A1

Klaudia Kowalska – kl. 2A1

Marta Petelicka – kl. 2A1

Daniel Baradziej – kl. 2AE

Mateusz Binkowski – kl. 2AE

Wiktor Grzeszczyszyn – kl. 2AE

Hubert Pałgan – kl. 2AE

Norbert Pałos – kl. 2AE

Jakub Rak – kl. 2AE

Marta Dukat – kl. 3A1

Aleksandra Kuleta – kl. 3A1

Dawid Mika – kl. 3A1

Daniel Ślusarczyk – kl. 3A1

Anna Pancer – kl. 3E

Klaudia Pluta – kl. 3E

M.D.