Matura

Informatory o egzaminie maturalnym – http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-2014-2015

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 – http://www.komisja.pl/pobierz/matura/2016/dostosowania_matura2016.pdf

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku – http://www.komisja.pl/pobierz/sprawdzian/2016/przybory2016.pdf

Materiały dla uczniów i nauczycieli – http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy

Nowa matura – http://www.ore.edu.pl/nowa-matura

Terminarz – http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=35