Międzynarodowy sukces w Nidzicy

29 kwietnia b.r. zostały opublikowane wyniki III Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego ,,Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”.

Spośród 1000 nadesłanych z różnych krajów prac plastycznych wyróżniono plakat autorstwa Sylwii Boby (kl. III E). W kategorii literackiej (powyżej 16 lat) zwycięstwo odniosła Karolina Basiak (kl. III A1), natomiast Marta Dukat (kl. III A1) uzyskała wyróżnienie.

Dokonując wyboru, jury podkreślało wysoki poziom artystyczny prac, bogaty i ciekawy przekaz tematyczny oraz twórcze zaangażowanie i duchową wrażliwość autorów.

Warto zaznaczyć, że na konkurs, oprócz plastycznych, wpłynęły 103 prace literackie z Polski, Kazachstanu, Białorusi, Litwy, USA i Irlandii.

Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom oraz opiekunowi merytorycznemu p. Grażynie Stolarskiej – Dukat 🙂

http://zsnr1.nidzica.pl/files/Rozstrzygni-cie-konkursu.pdf

M.D.