Konkurs MAT jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów. Poniżej przedstawiamy listę laureatów oraz wyróżnionych.

LAUREACI:

Maciej Ćwik (I A1) -1 miejsce w województwie i 21 miejsce w kraju (w kategorii klas pierwszych).
Piotr Ambroszczyk (II A1) – 1 miejsce w województwie i 4 miejsce w kraju (w kategorii klas drugich).
Aleksander Łyczek (III A1) – 1 miejsce w województwie i 10 miejsce w kraju (w kategorii klas trzecich).

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę rzeczowe lub finansowe.

Wyróżnienia (wyniki bardzo dobre lub dobre) uzyskali następujący uczniowie (w nawiasie miejsce w województwie):

W kategorii klas pierwszych:
Kamil Długosz – I A1 (2 miejsce w województwie)
Paweł Sosnowski – I A1 (3 miejsce w województwie) 

W kategorii klas drugich:
Karol Dudzic – II A (2 miejsce w województwie)
Mateusz Zieliński – II A1 (2 miejsce w województwie)
Tomasz Chrzanowski – II A (4 miejsce w województwie)

W kategorii klas trzecich:
Leszek Domaradzki – III A1 (2 miejsce w województwie)
Dominik Malicki – III A (4 miejsce w województwie)
Jacek Nowak – III A1 (6 miejsce w województwie)
Mateusz Zawada – III E (7 miejsce w województwie)
Kacper Gajos – III A1 (7 miejsce w województwie)
Albert Cieślak – III A1  (11 miejsce w województwie)
Adam Stańczyk – III A (12 miejsce w województwie)

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!