POWER – Let’s CLIL!

Aktualności

Kolejne działania w ramach dwujęzyczności i projektu POWER – LET’S CLIL przed nami. Od 12 do 16 lutego 2018 roku nauczycielki p. Izabela Zapała i p. Magdalena Siatkowska wezmą udział w kursie „Scaffolding Thinking Skills in CLIL” organizowanym przez Summer University of Lapland, który odbędzie się w Rovaniemi w Finlandii. Założenia kursu to poszerzanie wiedzy z zakresu: pomocy i wsparcia uczniów w procesie nauczania metodą CLIL, korzyści dwujęzyczności oraz zastosowanie nowych technologii w środowisku CLIL.


W wyniku rekrutacji do projektu „Let’s CLIL”, która odbyła się w dniach 01.09.2017-15.09.2017, zostało zakwalifikowanych 6 nauczycielek: Pani Marlena Bernacka-Pluta, Pani Agnieszka Jakubowska, Pani Magdalena Siatkowska, Pani Joanna Swat, Pani Małgorzata Świtakowska i Pani Izabela Zapała.

Część uczestników projektu rozpocznie swoje przygotowanie do mobilności już od 16 października na kursie językowo-kulturowym. Kurs ten przyczyni się do efektywnego uczestnictwa w mobilności zagranicznej zaplanowanej na rok 2018 oraz 2019.Cele projektu

 

 POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036116

Tytuł projektu: Let’s CLIL

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017.

Data zakończenia projektu: 31.08.2019.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2774b46a-b820-462e-af2a-7cdba5d4f849

Z racji tego, iż dwujęzyczność jest postrzegana jako przyszłość nauczania, a II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich popiera jej ideę, po raz kolejny podjęto starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Projekt „Let’s CLIL” stworzony przez trzy nauczycielki: Małgorzatę Świtakowską, Izabelę Zapałę i Magdalenę Siatkowską został przyjęty do realizacji od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Głównym celem projektu jest zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników. Ponadto, celem jest również wprowadzanie innowacyjnych programów i modernizacja metod nauczania dzięki doświadczeniom nauczycieli zdobytym za granicą. Projekt skupia się na podniesieniu poziomu kształcenia uczniów i zwiększenia ich przydatności dla rynku pracy oraz przystosowanie absolwentów do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Co więcej, celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk w środowisku szkoły, lokalnym oraz wśród kadry pedagogicznej, co wpłynie pozytywnie na promocję i podniesienie rangi szkoły w powiecie i województwie.

Ponadto to działanie na miarę edukacji XXI wieku będzie realizowało koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Let’s CLIL” jest kontynuacją projektu „CLIL przyszłością nauczania” i został poszerzony o przygotowanie innych przedmiotów do dwujęzyczności.Mobilność zagraniczna


Materiały dydaktyczne: Produkty projektu


Ewaluacja


Efekty projektu


Dokumentacja