POWER – Let’s CLIL!

Aktualności

W ramach projektu „Let’s CLIL!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich 15 marca 2018 nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska zorganizowały warsztaty dwujęzyczne dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu koneckiego. Ze wszystkich zaproszonych szkół swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów w Rudzie Malenieckiej oraz Stadnickiej Woli.

Spotkanie z przybyłymi gośćmi otworzył swoją prelekcją w języku angielskim Pan Andrzej Łukasik, Doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej ds. Dwujęzyczności.

Warsztaty pt. „Świat w 2050 roku: architektura i życie społeczne” miały za zadanie zapoznać młodzież z nowoczesnymi trendami w sztuce i architekturze oraz pokazać wizję świata oczami przedsiębiorcy Elona Muska, właściciela firmy SpaceX, który czyni wszelkie kroki ku kolonizacji Marsa.

W drugiej części warsztatów młodzież miała za zadanie wykonać kolaż pod tym samym tytułem. Wszystkie wykonane prace podziwialiśmy z zainteresowaniem.

Dziękujemy za wspólny czas.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


LET’S CLIL!

W dniu 5 lutego odbyły się ciekawe warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów i nauczycieli gimnazjów Powiatu Koneckiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Spotkanie poświęcone było popularyzacji metody CLIL, która jest wdrażana w naszej szkole między innymi dzięki realizowanemu projektowi programu POWER SE.

Warsztaty dla uczniów „ SPIELKOFFER” poprowadziła Aneta Bródka- nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, natomiast warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła pani Beata Petrykowska- edukator z Goethe Institut z Krakowa.

Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży oraz nauczycieli gimnazjów z Powiatu Koneckiego z podejściem CLIL oraz koncepcją nauczania dwujęzycznego poprzez praktyczne zastosowanie w trakcie warsztatów oraz dyskusję z ekspertem. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z modułami przygotowanymi przez Goethe Institut, zaś uczniowie brali udział w grach edukacyjnych zachęcających do uczenia się języka niemieckiego.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Kolejne działania w ramach dwujęzyczności i projektu POWER – LET’S CLIL przed nami. Od 12 do 16 lutego 2018 roku nauczycielki p. Izabela Zapała i p. Magdalena Siatkowska wezmą udział w kursie „Scaffolding Thinking Skills in CLIL” organizowanym przez Summer University of Lapland, który odbędzie się w Rovaniemi w Finlandii. Założenia kursu to poszerzanie wiedzy z zakresu: pomocy i wsparcia uczniów w procesie nauczania metodą CLIL, korzyści dwujęzyczności oraz zastosowanie nowych technologii w środowisku CLIL.


W wyniku rekrutacji do projektu „Let’s CLIL”, która odbyła się w dniach 01.09.2017-15.09.2017, zostało zakwalifikowanych 6 nauczycielek: Pani Marlena Bernacka-Pluta, Pani Agnieszka Jakubowska, Pani Magdalena Siatkowska, Pani Joanna Swat, Pani Małgorzata Świtakowska i Pani Izabela Zapała.

Część uczestników projektu rozpocznie swoje przygotowanie do mobilności już od 16 października na kursie językowo-kulturowym. Kurs ten przyczyni się do efektywnego uczestnictwa w mobilności zagranicznej zaplanowanej na rok 2018 oraz 2019.Cele projektu

 

 POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036116

Tytuł projektu: Let’s CLIL

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017.

Data zakończenia projektu: 31.08.2019.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2774b46a-b820-462e-af2a-7cdba5d4f849

Z racji tego, iż dwujęzyczność jest postrzegana jako przyszłość nauczania, a II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich popiera jej ideę, po raz kolejny podjęto starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Projekt „Let’s CLIL” stworzony przez trzy nauczycielki: Małgorzatę Świtakowską, Izabelę Zapałę i Magdalenę Siatkowską został przyjęty do realizacji od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Głównym celem projektu jest zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników. Ponadto, celem jest również wprowadzanie innowacyjnych programów i modernizacja metod nauczania dzięki doświadczeniom nauczycieli zdobytym za granicą. Projekt skupia się na podniesieniu poziomu kształcenia uczniów i zwiększenia ich przydatności dla rynku pracy oraz przystosowanie absolwentów do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Co więcej, celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk w środowisku szkoły, lokalnym oraz wśród kadry pedagogicznej, co wpłynie pozytywnie na promocję i podniesienie rangi szkoły w powiecie i województwie.

Ponadto to działanie na miarę edukacji XXI wieku będzie realizowało koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Let’s CLIL” jest kontynuacją projektu „CLIL przyszłością nauczania” i został poszerzony o przygotowanie innych przedmiotów do dwujęzyczności.Mobilność zagraniczna

Od 12 do 16 lutego 2018 roku dwie nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska brały udział w szkoleniu w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem CLIL.

Szkolenie, o tytule „Scaffolding thinking skills in CLIL” miało miejsce w Rovaniemi w Finlandii i było prowadzone przez Tuulę Asikainen oraz Peetera Mehisto, autora wielu książek na temat dwujęzyczności oraz metody CLIL.

Tematyka szkolenia obejmowała:

– zdobycie wiedzy i wglądu we współzależność między treścią, językiem a poznaniem;

– wgląd w sprawdzone techniki CLIL (scaffolding, treść, cele dotyczące umiejętności w obszarze języka i myślenia, kształtująca ocena, umiejętności uczenia się języka);

– poszerzenie strategii wsparcia uczniów, aby wzmocnić umiejętności myślenia;

– tworzenie przestrzeni na meta poznanie (np. refleksja na temat własnych myśli i praktyk włącznie z perspektywą psycho-motoryczną i afektywną).Materiały dydaktyczne: Produkty projektu


Ewaluacja


Efekty projektu


Dokumentacja