POWER – Let’s CLIL!

Aktualności

Już po raz drugi projekt realizowany na platformie edukacyjnej eTwinning został dwukrotnie wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt „Is it already too late?”, którego pomysłodawcą i koordynatorem była p. Magdalena Siatkowska został nagrodzony Polską Odznaką Jakości dnia 18.04.2019r., a 30.11.2019r. otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Uczennicom: Patrycji Maleszak, Wiktorii Mazur, Kindze Tarasińskiej oraz Magdalenie Wrzeszcz gratulujemy wyróżnienia!


Praca nad projektem „Is it already too late?” realizowanym na platformie edukacyjnej eTwinning dobiegła końcowi. Uczennice Patrycja Maleszak, Wiktoria Mazur, Kinga Tarasińska i Magdalena Wrzeszcz wymieniały się wiedzą i realizowały zadania z kolegami i koleżankami ze szkół z Bułgarii, Czech i Francji. Projekt dotykał kwestii wyglądu Ziemi i jej stanu zanieczyszczenia. Efektem końcowym było przedstawienie własnej wizji Ziemi w 2050 roku oraz wspólne stworzenie prezentacji dotyczącej sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Uczennice spisały się znakomicie. Poniżej przedstawiamy plakat wykonany przez Patrycję Maleszak

oraz link do prezentacji, którą wykonali wszyscy uczniowie biorący udział z projekcie. Tytuł prezentacji „Ways to reduce our carbon footprint”:

https://en.calameo.com/read/0052349670df80250a3ee

Dziękujemy za starania i intensywną pracę!

 


Od 25-27.03.2019 r. w Brukseli odbędą się warsztaty doskonalenia zawodowego pt. „Future Classroom Lab course – Developing key competences through project-based learning”, na które jako jedna z pięciu uczestniczek z Polski zakwalifikowała się p. Magdalena Siatkowska.

Warsztaty odbywają się w ramach szkoleń eTwinning i mają na celu rozwijać wiedzę dotyczącą projektów międzynarodowych na platformie edukacyjnej eTwinning.


Dnia 05.11.2018r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyjęła do realizacji kolejny projekt na platformie eTwinning, którego pomysłodawczynią jest p. Magdalena Siatkowska. Projekt o tytule „Is it already too late?” będzie realizowany we współpracy z partnerskimi szkołami:

  1. National Humanitarian High School „St.st. Ciril and Metody” w Błagojewgradzie w Bułgarii
  2. Le Bon Sauveur w Le Vésinet we Francji
  3. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizac w Brzecławiu w Czechach

Współzałożycielem i pomysłodawcą projektu jest Pani Albena Uzunova z National Humanitarian High School „St.st. Ciril and Metody”.

CERTIFICATE


W ramach projektu „Let’s CLIL!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich 15 marca 2018 nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska zorganizowały warsztaty dwujęzyczne dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu koneckiego. Ze wszystkich zaproszonych szkół swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów w Rudzie Malenieckiej oraz Stadnickiej Woli.

Spotkanie z przybyłymi gośćmi otworzył swoją prelekcją w języku angielskim Pan Andrzej Łukasik, Doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej ds. Dwujęzyczności.

Warsztaty pt. „Świat w 2050 roku: architektura i życie społeczne” miały za zadanie zapoznać młodzież z nowoczesnymi trendami w sztuce i architekturze oraz pokazać wizję świata oczami przedsiębiorcy Elona Muska, właściciela firmy SpaceX, który czyni wszelkie kroki ku kolonizacji Marsa.

W drugiej części warsztatów młodzież miała za zadanie wykonać kolaż pod tym samym tytułem. Wszystkie wykonane prace podziwialiśmy z zainteresowaniem.

Dziękujemy za wspólny czas.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


LET’S CLIL!

W dniu 5 lutego odbyły się ciekawe warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów i nauczycieli gimnazjów Powiatu Koneckiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Spotkanie poświęcone było popularyzacji metody CLIL, która jest wdrażana w naszej szkole między innymi dzięki realizowanemu projektowi programu POWER SE.

Warsztaty dla uczniów „ SPIELKOFFER” poprowadziła Aneta Bródka- nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, natomiast warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła pani Beata Petrykowska- edukator z Goethe Institut z Krakowa.

Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży oraz nauczycieli gimnazjów z Powiatu Koneckiego z podejściem CLIL oraz koncepcją nauczania dwujęzycznego poprzez praktyczne zastosowanie w trakcie warsztatów oraz dyskusję z ekspertem. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z modułami przygotowanymi przez Goethe Institut, zaś uczniowie brali udział w grach edukacyjnych zachęcających do uczenia się języka niemieckiego.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Kolejne działania w ramach dwujęzyczności i projektu POWER – LET’S CLIL przed nami. Od 12 do 16 lutego 2018 roku nauczycielki p. Izabela Zapała i p. Magdalena Siatkowska wezmą udział w kursie „Scaffolding Thinking Skills in CLIL” organizowanym przez Summer University of Lapland, który odbędzie się w Rovaniemi w Finlandii. Założenia kursu to poszerzanie wiedzy z zakresu: pomocy i wsparcia uczniów w procesie nauczania metodą CLIL, korzyści dwujęzyczności oraz zastosowanie nowych technologii w środowisku CLIL.


Szkolenie eTwinning

20 listopada 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich odbyło się szkolenie dotyczące korzystania z programu eTwinning oraz tworzenia projektów z partnerami zagranicznymi. Szkolenie prowadził  p.Waldemar Tomala, trener warsztatów komputerowych programu eTwinning. W szkoleniu uczestniczyło dziewięciu nauczycieli oraz Pani Dyrektor Beata Salata, Pani Wicedyrektor Joanna Fornal.


W wyniku rekrutacji do projektu „Let’s CLIL”, która odbyła się w dniach 01.09.2017-15.09.2017, zostało zakwalifikowanych 6 nauczycielek: Pani Marlena Bernacka-Pluta, Pani Agnieszka Jakubowska, Pani Magdalena Siatkowska, Pani Joanna Swat, Pani Małgorzata Świtakowska i Pani Izabela Zapała.

Część uczestników projektu rozpocznie swoje przygotowanie do mobilności już od 16 października na kursie językowo-kulturowym. Kurs ten przyczyni się do efektywnego uczestnictwa w mobilności zagranicznej zaplanowanej na rok 2018 oraz 2019.


Cele projektu

 

 POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036116

Tytuł projektu: Let’s CLIL

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017.

Data zakończenia projektu: 31.08.2019.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2774b46a-b820-462e-af2a-7cdba5d4f849

Z racji tego, iż dwujęzyczność jest postrzegana jako przyszłość nauczania, a II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich popiera jej ideę, po raz kolejny podjęto starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Projekt „Let’s CLIL” stworzony przez trzy nauczycielki: Małgorzatę Świtakowską, Izabelę Zapałę i Magdalenę Siatkowską został przyjęty do realizacji od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Głównym celem projektu jest zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników. Ponadto, celem jest również wprowadzanie innowacyjnych programów i modernizacja metod nauczania dzięki doświadczeniom nauczycieli zdobytym za granicą. Projekt skupia się na podniesieniu poziomu kształcenia uczniów i zwiększenia ich przydatności dla rynku pracy oraz przystosowanie absolwentów do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Co więcej, celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk w środowisku szkoły, lokalnym oraz wśród kadry pedagogicznej, co wpłynie pozytywnie na promocję i podniesienie rangi szkoły w powiecie i województwie.

Ponadto to działanie na miarę edukacji XXI wieku będzie realizowało koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Let’s CLIL” jest kontynuacją projektu „CLIL przyszłością nauczania” i został poszerzony o przygotowanie innych przedmiotów do dwujęzyczności.Mobilność zagraniczna

Od 12 do 16 lutego 2018 roku dwie nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska brały udział w szkoleniu w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem CLIL.

Szkolenie, o tytule „Scaffolding thinking skills in CLIL” miało miejsce w Rovaniemi w Finlandii i było prowadzone przez Tuulę Asikainen oraz Peetera Mehisto, autora wielu książek na temat dwujęzyczności oraz metody CLIL.

Tematyka szkolenia obejmowała:

– zdobycie wiedzy i wglądu we współzależność między treścią, językiem a poznaniem;

– wgląd w sprawdzone techniki CLIL (scaffolding, treść, cele dotyczące umiejętności w obszarze języka i myślenia, kształtująca ocena, umiejętności uczenia się języka);

– poszerzenie strategii wsparcia uczniów, aby wzmocnić umiejętności myślenia;

– tworzenie przestrzeni na meta poznanie (np. refleksja na temat własnych myśli i praktyk włącznie z perspektywą psycho-motoryczną i afektywną).


Od 7 do 11 maja 2018r. Izabela Zapała brała udział w szkoleniu pt. „Empowerment in ICT skills”. Szkolenie miało miejsce na Malcie i było przeprowadzone przez ETI Executive Training Institute, która jest jedną z wiodących szkół w zakresie szkolenia nauczycieli.

Szkolenie miało na celu:

– wzmocnienie umiejętności ICT poprzez użycie szerokiego spektrum narzędzi dostępnych online

– wprowadzenie i praktyczne wykorzystanie różnych narzędzi technologii ICT

oraz wprowadzenie ich do użytku w różnych kontekstach nauczania

– rozwijanie metod nauczania, które będą zawierać narzędzia technologii ICT w różnych środowiskach Technology-Enhanced Learning

– umożliwienie współpracy w różnych projektach podczas trwania kursu

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


W ramach projektu Let’s CLIL finansowanego z programu POWER Małgorzata Świtakowska wzięła udział w szkoleniu „ Iceland- landscape and legends” organizowanym przez Chain Foundation z Amsterdamu w dniach 11-17.06.2018.  Uczestnikami kursu byli nauczyciele z wielu krajów Europy: Włoch, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Czech, Chorwacji, Portugalii, Niemiec, Polski. Różnorodna tematyka kursu pozwoliła na wieloaspektowe poznanie Islandii: budowy geologicznej, klimatu, hydrografii, fauny i flory, historii oraz literatury. Uczestnicy szkolenia mieli podczas pracy w terenie wiele zadań do wykonania w grupach międzynarodowych, co pozwoliło na poprawę umiejętności z zakresu języka angielskiego. Zadaniem na zaprezentowanie  zdobytej wiedzy z zakresu literatury Islandii było przygotowanie przedstawienia pokazującego poszczególne sceny ze słynnych Njall’s Saga.

Udział w kursie pozwolił na bardzo szerokie zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Islandii.

https://www.livefromiceland.is/

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Effective Communication and Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture” to kolejne działanie, w którym Magdalena Siatkowska wzięła udział w ramach projektu “Let’s CLIL!”. Kurs miał miejsce od 2 do 6 lipca i odbył się w szkole Inlingua w Edynburgu w Szkocji.

Program kursu obejmował: metodykę nauczania języka angielskiego w zakresie: mówienia, słuchania i fonetyki, czytania oraz pisania. Uczestnicy kursu byli zobligowani do ustnych wystąpień, a na zakończenie kursu musieli przeprowadzić lekcję, która podlegała obserwacji i ocenie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


W ramach projektu Let’s CLIL finansowanego z programu POWER nauczycielki: Marlena Bernacka Pluta, Agnieszka Jakubowska i Joanna Swat wzięły udział w kursie języka angielskiego „Intensive General English and teaching Methodology” organizowanym przez Lake School of English z Oxfordu w dniach 01 -14.07.2018.  Uczestnikami kursu byli obywatele z wielu krajów: Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Japonii, Indii, Portugalii, Niemiec oraz Polski. Różnorodna tematyka kursu i wycieczek pozwoliła na wieloaspektowe poznanie kultury Anglii oraz jej klimatu, fauny i flory, historii i literatury. Uczestnicy kursu podczas pracy na zajęciach mieli wiele zadań do wykonania w grupach międzynarodowych, co pozwoliło na poprawę umiejętności z zakresu języka angielskiego – rozwijanie umiejętności komunikowania się w tym języku i nawiązywania kontaktu z grupą międzynarodową, zastosowania gramatyki i słownictwa angielskiego w praktyce, wzbogacenie słownictwa i kolokacji, poprawa fonetyki, umiejętność pisania formalnego i nieformalnego tekstu oraz nabywanie umiejętności metodycznych niezbędnych do przełamywania bariery uczniów
w komunikowaniu się w języku obcym w praktycznych sytuacjach.

Umiejętności i wiedza zdobyte na kursie zostaną wykorzystane w dalszym wdrażaniu dwujęzyczności w szkole.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Małgorzata Świtakowska brała udział w terminie 23.07-27.07.2018 w kursie CLIL-Practical Methodology for Teachers working with CLIL organizowanym przez ETI -Executive Training Institute na Malcie.

Kurs składał się z praktycznych sesji i warsztatów obejmujących następujące obszary:
• Wprowadzenie do CLIL
• Przegląd metod CLIL
• Planowanie lekcji
• Komunikacja: BICS i CALP
• Praktyka Dictogloss
• Poznanie
• Taksonomia Blooma
• Umiejętności myślenia
• Wprowadzanie wiedzy o kulturze
• Organizacja graficzna lekcji
• Scenariusze lekcji
• Różnice między  uczniami – rodzaje  inteligencji
• Skale ocen i ocenianie
• Umiejętności i kompetencje zawodowe

W kursie uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów: Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Bułgarii, Czech.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 Materiały dydaktyczne: Produkty projektu

ISLANDZKIE SAGI
BIOLOGIA:
WOK:
GEOGRAFIA:
WARSZTATY DWUJĘZYCZNE:

Ewaluacja

Nauczyciele 

W celu zbadania wpływu działań projektowych na nauczycieli II LO uczestniczących w mobilnościach zagranicznych, przeprowadzona została ewaluacja. Miała ona miejsce przed i po odbytej mobilności, w której nauczycielki wypełniły ankiety ewaluacyjne. Odbyły się również indywidualne i grupowe rozmowy oraz dyskusje, mające na celu sprawdzenie stopnia:

-wykorzystania poznanych metod nauczania oraz stworzonych materiałów,

-dzielenia się informacjami na temat doświadczeń między nauczycielami w szkole i poza nią,

-zwiększanie użyteczności i częstotliwości w pracy technologii ICT,

-rozwoju płynności w używaniu języka obcego,

-wzrostu motywacji do samokształcenia, uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy konferencjach

-rozwoju umiejętności interkulturowych (np. tolerancja, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, negocjowania, efektywnej współpracy w grupie).

Zadaniem powyższych ewaluacji było zweryfikowanie stopnia i jakości realizacji oraz organizacji projektu, a także poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Wyniki ankiet wykazały zadowolenie ze współpracy zespołów, a także potwierdziły wysoki poziom przydatności otrzymanej wiedzy. Udział w kursach wpłynął na rozwój praktycznych umiejętności istotnych dla wdrażania efektów projektu.

Natomiast, spotkania miały na celu dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i spostrzeżeniami oraz udoskonalanie warsztatu pracy.


Szkoła

Z działaniami projektowymi POWER SE LET’S CLIL związane było przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród nauczycieli pracujących w szkole w celu zdiagnozowania wpływu projektu na IILO. Jednym z celów ankiety było zdiagnozowanie poziomu zainteresowania nauczaniem dwujęzycznym wśród nauczycieli oraz ich potrzebami w tym zakresie. Ankieta była związana również z potrzebą ewaluacji pracy nauczycieli zaangażowanych w projekt i ich wpływu na zwiększenie wiedzy oraz zachęcenia do działania innych nauczycieli do działań w tym zakresie.

Wyniki badań wykazały, że działania projektowe przyczyniły się do promocji nauczania w podejściu CLIL oraz podniesienia wiedzy w tym zakresie, gdyż duża część nauczycieli jest zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie wdrażania dwujęzyczności oraz możliwością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności w tym zakresie. Ewaluacja wykazała także, że coraz więcej osób jest zainteresowanych uczestnictwem w zagranicznych kursach językowych. Niektóre osoby chciałyby uczestniczyć w kursach z zakresu metodyki CLIL.


Uczniowie

Dzięki wykorzystaniu przez nauczycieli zdobytego doświadczenia, wiedzy i umiejętności podczas trwania projektu LET’S CLIL wpływ projektu na uczniów widoczny jest dzięki przyrostowi wiedzy wyrażony poprzez większą komunikatywność i płynność w stosowaniu języka obcego, a także otwartość, dociekliwość oraz częstsze i bardziej swobodne używanie języka obcego podczas zajęć. Wykazują również zwiększoną autonomię w uczeniu się oraz motywację do rozwoju wiedzy i umiejętności. Rozwój umiejętności interkulturowych (tj. tolerancja, umiejętność rozwiązywania problemów, efektywnej współpracy w grupie) oraz lepszy wgląd w możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. W ramach działań projektu wśród uczniów klasy językowej oraz dwujęzycznej przeprowadzona została ankieta dotycząca wpływu działań projektowych na rozwój ich wiedzy. Wszystkie wyżej wymienione aspekty potwierdzone zostały przez wyniki ewaluacji. Wszyscy uczniowie tej klasy twierdzą, iż obecny poziom znajomości języka angielskiego umożliwia im efektywniejsze samodzielne korzystanie z autentycznych źródeł. Znaczna większość twierdzi, iż przedmioty nauczane w podejściu CLIL pozytywnie wpłynęły na komunikatywność, płynność w używaniu języka.  Wszyscy uczniowie deklarują chęć kontynuacji nauki języka obcego po ukończeniu liceum, a także wykorzystanie zdobytych umiejętności w kontaktach z osobami z poza granic naszego kraju zarówno na uczelni jak i w pracy.


Efekty projektu

Szkoła z powodzeniem kontynuuje nauczanie dwujęzyczne od września 2017r. Przedmiotami nauczanymi w języku angielskim są wiedza o społeczeństwie oraz wiedza o kulturze. We wrześniu 2018 powstała kolejna klasa dwujęzyczna o profilu humanistycznym, do której zrekrutowano większą ilość uczniów niż w roku poprzednim. Jest to kontynuacja pierwszej w województwie świętokrzyskim klasy dwujęzycznej na poziomie liceum.
Upowszechnianie działań projektowych przyczyniło się do zaangażowania nauczycieli przedmiotów ścisłych tj. biologii, chemii i matematyki we wdrażanie i poszerzenie zakresu przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w II LO w Końskich.

Dokumentacja


O dwujęzyczności w II LO w Końskich w prasie i innych mediach

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/beata-salata-z-nowego-liceum-w-konskich-czasy-dyrektorow-siedzacych-z-biurkiem-dawno-sie-skonczyly/ar/13069909

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-konecki/item/23064-humanistycznie-w-dwoch-jezykach.html

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-konecki/item/26489-to-byl-bardzo-dobry-pomysl.html

https://kielce.tvp.pl/34743476/dwujezyczne-szkoly-przyszlosc-nauczania

https://jarubasadam.pl/swietokrzyska-rada-ds-dwujezycznosci/

Mistrzynie Nowoczesnej Edukacji