POWER – Let’s CLIL!

Aktualności

 

Dnia 05.11.2018r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyjęła do realizacji kolejny projekt na platformie eTwinning, którego pomysłodawczynią jest p. Magdalena Siatkowska. Projekt o tytule „Is it already too late?” będzie realizowany we współpracy z partnerskimi szkołami:

  1. National Humanitarian High School „St.st. Ciril and Metody” w Błagojewgradzie w Bułgarii
  2. Le Bon Sauveur w Le Vésinet we Francji
  3. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizac w Brzecławiu w Czechach
  4. Özel Konyaaltı Uğur İlkokulu w miejscowości Antalya w Turcji

Współzałożycielem i pomysłodawcą projektu jest Pani Albena Uzunova z National Humanitarian High School „St.st. Ciril and Metody”.


W ramach projektu „Let’s CLIL!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich 15 marca 2018 nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska zorganizowały warsztaty dwujęzyczne dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu koneckiego. Ze wszystkich zaproszonych szkół swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów w Rudzie Malenieckiej oraz Stadnickiej Woli.

Spotkanie z przybyłymi gośćmi otworzył swoją prelekcją w języku angielskim Pan Andrzej Łukasik, Doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej ds. Dwujęzyczności.

Warsztaty pt. „Świat w 2050 roku: architektura i życie społeczne” miały za zadanie zapoznać młodzież z nowoczesnymi trendami w sztuce i architekturze oraz pokazać wizję świata oczami przedsiębiorcy Elona Muska, właściciela firmy SpaceX, który czyni wszelkie kroki ku kolonizacji Marsa.

W drugiej części warsztatów młodzież miała za zadanie wykonać kolaż pod tym samym tytułem. Wszystkie wykonane prace podziwialiśmy z zainteresowaniem.

Dziękujemy za wspólny czas.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


LET’S CLIL!

W dniu 5 lutego odbyły się ciekawe warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów i nauczycieli gimnazjów Powiatu Koneckiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Spotkanie poświęcone było popularyzacji metody CLIL, która jest wdrażana w naszej szkole między innymi dzięki realizowanemu projektowi programu POWER SE.

Warsztaty dla uczniów „ SPIELKOFFER” poprowadziła Aneta Bródka- nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, natomiast warsztaty dla nauczycieli przeprowadziła pani Beata Petrykowska- edukator z Goethe Institut z Krakowa.

Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży oraz nauczycieli gimnazjów z Powiatu Koneckiego z podejściem CLIL oraz koncepcją nauczania dwujęzycznego poprzez praktyczne zastosowanie w trakcie warsztatów oraz dyskusję z ekspertem. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z modułami przygotowanymi przez Goethe Institut, zaś uczniowie brali udział w grach edukacyjnych zachęcających do uczenia się języka niemieckiego.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Kolejne działania w ramach dwujęzyczności i projektu POWER – LET’S CLIL przed nami. Od 12 do 16 lutego 2018 roku nauczycielki p. Izabela Zapała i p. Magdalena Siatkowska wezmą udział w kursie „Scaffolding Thinking Skills in CLIL” organizowanym przez Summer University of Lapland, który odbędzie się w Rovaniemi w Finlandii. Założenia kursu to poszerzanie wiedzy z zakresu: pomocy i wsparcia uczniów w procesie nauczania metodą CLIL, korzyści dwujęzyczności oraz zastosowanie nowych technologii w środowisku CLIL.


W wyniku rekrutacji do projektu „Let’s CLIL”, która odbyła się w dniach 01.09.2017-15.09.2017, zostało zakwalifikowanych 6 nauczycielek: Pani Marlena Bernacka-Pluta, Pani Agnieszka Jakubowska, Pani Magdalena Siatkowska, Pani Joanna Swat, Pani Małgorzata Świtakowska i Pani Izabela Zapała.

Część uczestników projektu rozpocznie swoje przygotowanie do mobilności już od 16 października na kursie językowo-kulturowym. Kurs ten przyczyni się do efektywnego uczestnictwa w mobilności zagranicznej zaplanowanej na rok 2018 oraz 2019.Cele projektu

 

 POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036116

Tytuł projektu: Let’s CLIL

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017.

Data zakończenia projektu: 31.08.2019.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2774b46a-b820-462e-af2a-7cdba5d4f849

Z racji tego, iż dwujęzyczność jest postrzegana jako przyszłość nauczania, a II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich popiera jej ideę, po raz kolejny podjęto starania uzyskania dofinansowania w ramach Akcji KA1. Projekt „Let’s CLIL” stworzony przez trzy nauczycielki: Małgorzatę Świtakowską, Izabelę Zapałę i Magdalenę Siatkowską został przyjęty do realizacji od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Głównym celem projektu jest zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników. Ponadto, celem jest również wprowadzanie innowacyjnych programów i modernizacja metod nauczania dzięki doświadczeniom nauczycieli zdobytym za granicą. Projekt skupia się na podniesieniu poziomu kształcenia uczniów i zwiększenia ich przydatności dla rynku pracy oraz przystosowanie absolwentów do zmian zachodzących we współczesnym świecie. Co więcej, celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk w środowisku szkoły, lokalnym oraz wśród kadry pedagogicznej, co wpłynie pozytywnie na promocję i podniesienie rangi szkoły w powiecie i województwie.

Ponadto to działanie na miarę edukacji XXI wieku będzie realizowało koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Let’s CLIL” jest kontynuacją projektu „CLIL przyszłością nauczania” i został poszerzony o przygotowanie innych przedmiotów do dwujęzyczności.Mobilność zagraniczna

Od 12 do 16 lutego 2018 roku dwie nauczycielki Izabela Zapała oraz Magdalena Siatkowska brały udział w szkoleniu w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem CLIL.

Szkolenie, o tytule „Scaffolding thinking skills in CLIL” miało miejsce w Rovaniemi w Finlandii i było prowadzone przez Tuulę Asikainen oraz Peetera Mehisto, autora wielu książek na temat dwujęzyczności oraz metody CLIL.

Tematyka szkolenia obejmowała:

– zdobycie wiedzy i wglądu we współzależność między treścią, językiem a poznaniem;

– wgląd w sprawdzone techniki CLIL (scaffolding, treść, cele dotyczące umiejętności w obszarze języka i myślenia, kształtująca ocena, umiejętności uczenia się języka);

– poszerzenie strategii wsparcia uczniów, aby wzmocnić umiejętności myślenia;

– tworzenie przestrzeni na meta poznanie (np. refleksja na temat własnych myśli i praktyk włącznie z perspektywą psycho-motoryczną i afektywną).


Od 7 do 11 maja 2018r. Izabela Zapała brała udział w szkoleniu pt. „Empowerment in ICT skills”. Szkolenie miało miejsce na Malcie i było przeprowadzone przez ETI Executive Training Institute, która jest jedną z wiodących szkół w zakresie szkolenia nauczycieli.

Szkolenie miało na celu:

– wzmocnienie umiejętności ICT poprzez użycie szerokiego spektrum narzędzi dostępnych online

– wprowadzenie i praktyczne wykorzystanie różnych narzędzi technologii ICT

oraz wprowadzenie ich do użytku w różnych kontekstach nauczania

– rozwijanie metod nauczania, które będą zawierać narzędzia technologii ICT w różnych środowiskach Technology-Enhanced Learning

– umożliwienie współpracy w różnych projektach podczas trwania kursu

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


W ramach projektu Let’s CLIL finansowanego z programu POWER Małgorzata Świtakowska wzięła udział w szkoleniu „ Iceland- landscape and legends” organizowanym przez Chain Foundation z Amsterdamu w dniach 11-17.06.2018.  Uczestnikami kursu byli nauczyciele z wielu krajów Europy: Włoch, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Czech, Chorwacji, Portugalii, Niemiec, Polski. Różnorodna tematyka kursu pozwoliła na wieloaspektowe poznanie Islandii: budowy geologicznej, klimatu, hydrografii, fauny i flory, historii oraz literatury. Uczestnicy szkolenia mieli podczas pracy w terenie wiele zadań do wykonania w grupach międzynarodowych, co pozwoliło na poprawę umiejętności z zakresu języka angielskiego. Zadaniem na zaprezentowanie  zdobytej wiedzy z zakresu literatury Islandii było przygotowanie przedstawienia pokazującego poszczególne sceny ze słynnych Njall’s Saga.

Udział w kursie pozwolił na bardzo szerokie zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Islandii.

https://www.livefromiceland.is/

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


Effective Communication and Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture” to kolejne działanie, w którym Magdalena Siatkowska wzięła udział w ramach projektu “Let’s CLIL!”. Kurs miał miejsce od 2 do 6 lipca i odbył się w szkole Inlingua w Edynburgu w Szkocji.

Program kursu obejmował: metodykę nauczania języka angielskiego w zakresie: mówienia, słuchania i fonetyki, czytania oraz pisania. Uczestnicy kursu byli zobligowani do ustnych wystąpień, a na zakończenie kursu musieli przeprowadzić lekcję, która podlegała obserwacji i ocenie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


W ramach projektu Let’s CLIL finansowanego z programu POWER nauczycielki: Marlena Bernacka Pluta, Agnieszka Jakubowska i Joanna Swat wzięły udział w kursie języka angielskiego „Intensive General English and teaching Methodology” organizowanym przez Lake School of English z Oxfordu w dniach 01 -14.07.2018.  Uczestnikami kursu byli obywatele z wielu krajów: Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Japonii, Indii, Portugalii, Niemiec oraz Polski. Różnorodna tematyka kursu i wycieczek pozwoliła na wieloaspektowe poznanie kultury Anglii oraz jej klimatu, fauny i flory, historii i literatury. Uczestnicy kursu podczas pracy na zajęciach mieli wiele zadań do wykonania w grupach międzynarodowych, co pozwoliło na poprawę umiejętności z zakresu języka angielskiego – rozwijanie umiejętności komunikowania się w tym języku i nawiązywania kontaktu z grupą międzynarodową, zastosowania gramatyki i słownictwa angielskiego w praktyce, wzbogacenie słownictwa i kolokacji, poprawa fonetyki, umiejętność pisania formalnego i nieformalnego tekstu oraz nabywanie umiejętności metodycznych niezbędnych do przełamywania bariery uczniów
w komunikowaniu się w języku obcym w praktycznych sytuacjach.

Umiejętności i wiedza zdobyte na kursie zostaną wykorzystane w dalszym wdrażaniu dwujęzyczności w szkole.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.Materiały dydaktyczne: Produkty projektu

ISLANDZKIE SAGI

Ewaluacja


Efekty projektu


Dokumentacja