Produkty

Plakaty i zdjęcia z prezentacji plakatów: ,,Health products based on apples”

Ulotki informacyjne: ,,Do’s and dont’s at a job interview”

Filmy wideo: ,,Sports”

Prezentacje: ,,Visit to the companies”

Prezentacja: ,,Eating well – the importance of nutrition!”