Profilaktyka

Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie p.n. „Prewencja pierwotna nowotworów”.
„Europejski Kodeks Walki z Rakiem” koncentruje się na działaniach, jakie mogą podjąć obywatele,
aby zapobiegać nowotworom. Skuteczne zapobieganie chorobom nowotworowym wymaga, aby te indywidualne działania były wspierane przez politykę i działania rządu.

Więcej informacji na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem znajduje się na stronie: http://cancer-code-europe.iarc.fr

Nowa edycja „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” została oficjalnie zaprezentowana w ubiegłym roku. Zawiera ona 12 zaleceń dotyczących zachowań, które pomagają zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.

A oto kilka prostych sposobów na zapobieganie nowotworom – nowa edycja „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”:

 1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.
 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:

– jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców;

– ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych;

– unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.

 1. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.
 2. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
 3. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
 5. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:

– karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;

– hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.

 1. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:

– wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków);

– wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (dotyczy dziewcząt).

 1. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:

– raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet);

– raka piersi (u kobiet);

– raka szyjki macicy (u kobiet).
Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i koordynowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Ewa Król – Zmieniecka. Natomiast realizatorami: Marlena Bernacka-Pluta, Ewa Król-Zmieniecka, Piotr Wojna.

 

 

 

 

 

 

 


Program edukacyjny pt. „ARS,  czyli jak dbać o miłość?” stanowi istotną część projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym (15 – 49 lat). Program kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma ich wyposażyć w wiedzę  i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia, a w przyszłości ich potomstwa. Program ma na celu uświadomienie młodzieży wpływu substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy) na rozwój zarodka i płodu.  Młodzież uczestnicząca w programie będzie także pogłębiać wiedzę na temat wpływu tych środków na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życiowych, w tym pełnienie ról rodzicielskich.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi.

Program składa się z trzech części:
I. Ars vivendi – sztuka życia
Dostarczenie wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych.
II. Ars amandi – sztuka kochania
Uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III. Ars generandi– sztuka rodzenia
Honorowy patronat nad programem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Koordynatorami programu w naszej szkole jest Agnieszka Krakowiak.
Realizatorami programu są: Ewa Król -Zmieniecka i Agnieszka Krakowiak.

 


Program edukacyjny „Podstępne WZW”.

Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat HBV oraz HCV i wywołanego przez nie wirusowego zapalenia wątroby typu B  i C. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV, a także w jaki sposób możemy się przed nim zabezpieczyć.
Program jest odpowiedzią na ogromne, według naukowców, niedoszacowanie liczby zakażeń HBV i HCV. Przeciwdziałać tej sytuacji można dostarczając nastolatkom informacji pozwalających na rozpoznawanie i unikanie sytuacji, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem zakażenia, zaobserwowanie u siebie objawów ewentualnego zakażenia i zapobieganie ich dalszemu rozprzestrzenianiu.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby najczęściej przebiega bezobjawowo. Do rozpoznania najczęściej dochodzi w momencie ujawniania się powikłań zakażenia, takich jak marskość lub nowotwory wątroby. Ich przyczyną może być wirus HBV czy HCV.

 • Drogi zakażenia HBV.
  Zakażeniu HBV ulec może każdy, kto nie został skutecznie zaszczepiony. HBV przenoszony jest przez krew oraz inne płyny ustrojowe. Do zakażeń najczęściej dochodzi podczas zabiegów medycznych, upiększających (manicure, pedicure, kolczykowania), wykonywania tatuażu, niezabezpieczonych kontaktów seksualnych, używania przedmiotów codziennego użytku osoby zakażonej naruszających ciągłość skóry,
  z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży, w trakcie porodu i w okresie karmienia.
  Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B można zapobiec dzięki szczepionce, skutecznej jeśli nie doszło do kontaktu z wirusem. U osób już zakażonych, rozwojowi choroby może zapobiec odpowiednio dobrane leczenie.
  https://www.youtube.com/embed/Nl4Bo7eWzYU?autoplay=1
 • Drogi zakażenia HCV
  Wirus HCV najczęściej przenoszony jest przez krew. Do zakażeń dochodzi zwykle podczas zabiegów medycznych, dożylnego przyjmowania narkotyków, zabiegów upiększających (manicure, pedicure, wykonywanie tatuażu, kolczykowanie), zabiegów stomatologicznych.

https://www.youtube.com/embed/NpkyNh9g6ZY?autoplay=1

Inicjatorem programu edukacyjnego „Podstępne WZW” jest Fundacja Gwiazda Nadziei.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Marlena Bernacka-Pluta.
Realizatorami programu w szkole są: Marlena Bernacka-Pluta, Ewa Król-Zmieniecka, Piotr Wojna.