Nasza przygoda z Fundacją Świętego Mikołaja rozpoczęła się w roku szkolnym 2012/2013.

 

Do 24.02.2019 r. udało nam się przyznać 49 stypendiów na łączną kwotę 109 381,63 zł!

 

Ponadto otrzymaliśmy I miejsce w Polsce w akcji ,,Tytuł Solidarnej Szkoły” aż 4 razy!

 

Miało to miejsce w roku 2014 (gdzie otrzymaliśmy tablicę interaktywną oraz stypendium o wartości 2000 zł), 2016 (otrzymaliśmy wtedy stypendium o wartości 1000 zł), 2017 (nagroda – stypendium w wysokości 1250 zł) oraz 2018 (stypendium o wartości 1500 zł).

 

Rozdane stypendia w poszczególnych latach:

 

  • rok 2012/2013 semestr zimowy – 1 stypendium w kwocie 500 zł., semestr letni – 1 stypendium w kwocie 750 zł,
  • rok 2013/2014 – zgromadzone środki – 3 136,97 zł, 3 stypendia w wysokości 1000 zł,
  • rok 2014/2015 – zgromadzone środki – 10 153,18 zł, 7 stypendiów w wysokości od 1000 do 2000 zł,
  • rok 2015/2016 – zgromadzone środki – 14 499,71 zł, 6 stypendiów w wysokości od 2000 do 2500 zł,
  • rok 2016/2017 – zgromadzone środki – 15 320,12 zł, 7 stypendiów w wysokości od 1800 do 3000 zł,
  • rok 2017/2018 – zgromadzone środki – 28 747,87 zł, 9 stypendiów w wysokości od 1500 do 3500 zł,
  • rok 2018/2019 – zgromadzone środki – 37 631,63 zł, 13 stypendiów w wysokości od 1500 do 3500 zł.

 

Pomaganie jest proste, jeśli się to robi od serca dla serca. Tacy też są wolontariusze w II LO, którzy angażują się w zbiórki na rzecz kolegów, koleżanek. Dziękujemy Wam!

 

Koordynacją tej solidarnej postawy uczniów zajmuje się Agnieszka Woźniak.