Rekrutacja 2016/2017

Dnia 1 lipca 2016r. o godzinie 10.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.