Let’s CLIL

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie rusza nowy projekt „Let’s CLIL” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2017., a jego zakończenie to 31.08.2019.

Projekt ma na celu zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrożenia dwujęzyczności w organizacji oraz podniesienie kompetencji kulturowych uczestników, którymi są nauczyciele II LO.

Realizacja projektu pozwoli wesprzeć wdrażanie dwujęzyczności, która od roku szkolnego 2017/2018 jest realizowana w klasie dwujęzycznej 1C.

Działania podjęte przez II LO realizują koncepcję rozwoju szkolnictwa w ramach projektu „Świętokrzyskie dwujęzyczne” promowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.