STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH PRZYZNANE

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe uzdolnionych uczniów naszego województwa. Każdy ze stypendystów zostaje objęty przez dziesięć miesięcy pomocą finansową w wysokości 380zł.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że wśród zakwalifikowanych znalazło się aż jedenastu uczniów naszego liceum. To bardzo duże wyróżnienie, zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dyrekcji oraz nauczycieli, którzy wspierają swoich podopiecznych i mozolną pracą starają się im pomóc osiągnąć takie efekty kształcenia.

Do grona stypendystów należą: Patrycja Chyb, Robert Hejda, Marcin Kuleta, Jan Lachowski, Julia Michalska, Julia Maślak, Anna Pękala, Dominik Smołuch, Dominik Wijatkowski, Jakub Wojtulski, Agata Wróbel.

Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom i kolegom oraz życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej:))

G.D.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/27-stypendiow-marszalka-dla-naszych-uczniow-zobacz-kto-je-dostal-lista,12896149/