Już tylko dwa tygodnie zostały na wysłanie aplikacji o stypendia do prywatnych szkół w Anglii i Austrii organizowane przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata. Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania i wyżywienia, są przyznawane na dwa ostatnie lata liceum. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą A-Levels lub maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB).

Na zdjęciu jedna z oferowanych w programie szkół, Clifton College.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
– uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
– średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
– wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej) minimum 80%,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Formularz zgłoszeniowy (szkolyprywatneaplikacje.appspot.com) należy wypełnić oraz wysłać do 15 stycznia 2016 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 23:59.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie uwc.org.pl oraz na nieoficjalnym forum kwalifikacyjnym forumuwc.org.pl.
Wśród stypendystów tego programu jest nasz absolwent, Michał Kuleta (Fyling Hall School ’11-’13), obecnie student matematyki na University of Warwick w Wielkiej Brytanii.