16 grudnia 2015 roku dr Kinga Anna Gajda, pracownik Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie wygłosiła wykład na temat kompetencji międzykulturowych. Interaktywne, ekspresyjne zajęcia stanowią kontynuację cyklu spotkań pt.: „Uczymy rozumieć Europę”.

Dr Kinga Anna Gajda wyjaśniła nam, czym jest kultura, dlaczego odgrywa ważną rolę w życiu każdego narodu, i w jaki sposób możemy kształtować swoje kompetencje międzykulturowe.

Dowiedzieliśmy się, że każdy kraj, region, społeczeństwo powinno wykształcić własną, unikalną kulturę. Większość ludzi może reagować podobnie na te same sytuacje, tworząc określony wzorzec kulturowy. Nasze wyuczone od urodzenia wzorce zachowań z czasem stają się trwałe.

Naukowcy od lat badają kultury własne i innych państw, próbując jednocześnie zrozumieć, co nas od siebie różni. Jednym z najsławniejszych projektów międzykulturowych są przeprowadzone przez Geerta Hofstede badania wśród pracowników firmy IBM, zatrudnionych w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Dzięki nim badacz wykazał, że pewne wzorce myślenia, zachowania i odczuwania, są charakterystyczne
dla przedstawicieli danego państwa. Wyróżnił on następujące wymiary kultur narodowych:

  • dystans władzy – mówi o relacjach między obywatelami a rządzącymi, określa stopień akceptacji
    dla nierówności społecznych, czy stopień nieposłuszeństwa wobec rodziców, organów władzy;
  • kolektywizm i indywidualizm wyznacza proporcje między wagą przykładaną do jednostki
    i grupy;
  • wymiar kobiecości i męskości różnicuje role poszczególnych płci;
  • unikanie niepewności wg badacza to stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w sytuacjach nowych;
  • orientacja długoterminowa – mówi o rozróżnieniu między długo- i krótkoterminowym nastawieniem w życiu.

Dr Kinga Anna Gajda uświadomiła nam, że zdobycie wiedzy na temat wymiarów kulturowych pomaga interpretować różnice, bez odwoływania się do stereotypów, które zaburzają obraz indywidualności członków danego społeczeństwa. Możemy przystąpić do dalszego procesu nabywania kompetencji międzykulturowych, które pozwolą nam zrozumieć osoby z innych kultur.

Prelegentka zachęciła nas do zdobywania kompetencji międzykulturowych, które w połączeniu
z podstawową wiedzą na temat danego regionu i nauką języka obcego, dają podstawy do świadomego, sprawnego poruszania się poza granicami własnego kraju.