Uczymy się przedsiębiorczości…

W dniu 31 października 2017 r. gościliśmy w szkole Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta p. Iwonę Bogacką- Urban. W ramach zajęć przedsiębiorczości uczniowie klas IA, IA1, IC, IC1    oraz ID uczestniczyli w warsztatach pt. ,,Konsument – król rynku”. Na spotkaniu zostały poruszone tematy dotyczące praw konsumenta przysługujących kupującym podczas zwrotów, reklamacji oraz przepisów regulujących zakup towarów, sprzedaż dóbr i usług. Przedstawiono również rolę Instytucji Rzecznika Praw Konsumenta w mediacjach pomiędzy kupującymi a sprzedającymi.

Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Uczniowie z uwagą słuchali prelekcji poświęconej regulacjom prawnym, dotyczącym mechanizmów rynkowych.

Pragniemy podziękować p. Iwonie Bogackiej- Urban za poprowadzenie ciekawych zajęć, przekazanie cennych wskazówek i porad.

Opiekunowie: Marlena Bernacka – Pluta, Teresa Kornecka

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.