Umowa z UW

UMOWA PATRONACKA

W dniu 26 kwietnia 2016 r. po kilkuletniej współpracy, została zawarta umowa patronacka z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszymi uczniami liceów zawarła umowę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Najważniejsze cele współpracy to:

  • wspieranie kadrowe i koncepcyjne klas realizujących rozszerzone programy nauczania z geografii
  • wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki
  • współpraca z Uczelnią w zakresie krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych

Należy zaznaczyć, że geografia na WGSR znalazła się na liście najlepszych kierunków w Polsce w edycji 2017 QS World University Ranking by Subject http://www.wgsr.uw.edu.pl/


 

WYKŁAD PANI DR ANNY DUDEK „ PATHS OF EUROPE – CONSERVATION AND DEVELOPMENT ON SELECTED EXAMPLES”

W dniu 24. 09.2018 pani dr Anna Dudek wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła wykład dla międzynarodowej grupy uczniów i nauczycieli realizujących wspólnie projekt programu Erasmus+ „Paths of Europe” Grupa uczestników reprezentowała następujące kraje: Belgię, Włochy i Hiszpanię oraz uczniów i nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie- Curie w Końskich. Podczas seminarium dokonano prezentacji wybranych przykładów szlaków europejskich i ich możliwego wpływu zarówno na środowisko przyrodnicze jak i na rozwój lokalny, regionów przez które przebiegają. Wykładowca zaprezentował nowatorskie podejście w realizacji tzw. connectivity conservation

Młodzież i nauczyciele wysłuchali z zaciekawieniem treści rozszerzających wiedzą na temat realizowanego projektu.

Paths od Europe - Conservation and development on selected examples ( Liczba pobrań: 70 )

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


„IZRAEL – PAŃSTWO JEDNEGO BOGA, DWÓCH NARODÓW, TRZECH RELIGII”

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, 8 lutego, pasjonaci geografii mieli okazję wysłuchać niezmiernie ciekawego wykładu dr Tomasza Witesa – pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „IZRAEL – PAŃSTWO JEDNEGO BOGA, DWÓCH NARODÓW TRZECH RELIGII”.

Wykład odbył się w ramach umowy patronackiej z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestniczyli w nim nauczyciele i uczniowie z gimnazjów Powiatu Koneckiego oraz klas rozszerzających geografię i wiedzę o społeczeństwie z naszej szkoły.

Była to niezwykła okazja do poszerzenia wiedzy na temat zróżnicowania religijnego i kulturowego tego niewielkiego, lecz wysoko rozwiniętego państwa w Azji. O dużym zainteresowaniu tematyką świadczyły liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


WYKŁAD DR TOMASZA WITESA „TYBET – CZERWONY SMOK NA DACHU ŚWIATA”

W dniu 02.03.2017 r. uczniowie szkoły rozszerzający geografię, gimnazjaliści – pasjonaci przedmiotu z terenu Powiatu Koneckiego i nauczyciele geografii, mieli okazję wysłuchać niezwykle interesującego wykładu dr Tomasza Witesa na temat Tybetu. Podczas wykładu poruszono również wiele kwestii dotyczących zarówno środowiska przyrodniczego tego obszaru, jak również problemów społecznych, religijnych i gospodarczych regionu. Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali wiele pytań, ponieważ była to niepowtarzalna okazja do zdobycia wielu szczegółowych i praktycznych informacji na temat odległego od nas obszaru.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WYKŁAD DR TOMASZA WITESA

 

Zaproszenie na wyklad - Tybet