W imieniu samorządu już kończącego kadencję ogłaszamy wybory NOWEGO samorządu na rok szkolny 2014/2015, które to odbędą się 6 października (poniedziałek). Do kandydowania zachęcamy przede wszystkim uczniów klas drugich jak i pierwszych.
W tym tygodniu chętni na objęcie tych jakże prestiżowych urzędów muszą udowodnić, że mają poważne zamiary i zebrać wymaganą ilość podpisów uczniów lub/i nauczycieli naszej szkoły na listach poparcia. Od 29 września ruszy kampania wyborcza. Kandydaci mogą wtedy rozwieszać plakaty, zachęcać uczniów do głosowania i stosować różne inne formy autoprezentacji. Postarajcie się zaprezentować z jak najlepszej strony, bo to WY będziecie reprezentować szkołę w tym roku szkolnym.
Kandydatury wraz z listami poparcia można zgłaszać do p. Magdaleny Muchy.