12 lutego 2016 roku mgr Paweł Cieślarek pracownik, doktorant Instytutu Studiów Międzynarodowych UJ w Krakowie wygłosił wykład na temat Człowiek w środowisku symbolicznym. Wprowadzenie w zagadnienie ekologii mediów. Interaktywne zajęcia stanowią kontynuację cyklu spotkań zatytułowanych Uczymy rozumieć Europę.
Mgr Paweł Cieślarek wyjaśnił nam, że człowiek jest istotą żyjącą i funkcjonującą w dwóch środowiskach. Pierwsze z nich, to środowisko naturalne, świat zjawisk fizycznych oraz biologicznej konieczności, drugie to środowisko symboliczne, świat kultury – również naturalny, jeśli zdolność do tworzenia symboli uznamy za cechę gatunkową człowieka. Istotną częścią środowiska symbolicznego są media oraz technologie, zarówno te, które traktujemy jako tradycyjne np. pismo i długopis – jak również nowoczesne media elektroniczne i technologie cyfrowe. Człowiek, żyjąc w środowisku symbolicznym, jest twórcą kultury, ale zarazem jest przez kulturę stwarzany. Ekologia mediów stanowi dziedzinę namysłu nad relacją miedzy człowiekiem i jego wyobraźnią a środowiskiem medialnym, w którym człowiek tworzy kulturę. Jej zadanie to uczynić dostrzegalnym wpływ technologii komunikacyjnych na sposób myślenia i zachowania się człowieka.
Mgr Paweł Cieślarek zachęcił nas do przeczytania książki Neila Postmana pt.: Zabawić się na śmierć – to błyskotliwie opowiedziana historia o triumfie telewizji nad innymi środkami komunikowania i skutkach tego starcia.