Żeromski i niepodległość

16 listopada 2018 r. uczniowie klasy II D uczestniczyli w spotkaniu poświęconym obecności motywów niepodległościowych w literaturze, szczególnie w twórczości S. Żeromskiego. Prelekcję wygłosił prof. Z. Adamczyk z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Publiczną Bibliotekę Miasta i Gminy w Końskich i wpisuje się w cykl odbywanych tam popularnonaukowych humanistycznych wykładów.

Mówca ukazał różnice w pojmowaniu patriotyzmu przez twórców romantycznych i pozytywistycznych oraz młodopolskich, do których zalicza się S. Żeromski. Przedstawił swój pogląd na temat historiozofii autora Popiołów, akcentując dostrzeganą przez pisarza konieczność zmiany świadomości narodowej Polaków.

Wykład cechowała, charakterystyczna dla prof. Adamczyka, dygresyjność, co pozwoliło słuchaczom na poszerzenie wiedzy nie tylko literackiej, ale również historycznej.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Maria Mytkowska i p. Grażyna Stolarska – Dukat.

G.D.