Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły Albert Cieślak (III A1) został lauratem Olimpiady Informatycznej. Zawody III stopnia (finałowe) odbyły się w Warszawie w dniach w dniach 15-18.04.2015 r. Komitet Główny Olimpiady postanowił przyznać 42 zawodnikom tytuł laureata oraz wyróżnić 15 zawodników. Lista nagrodzonych uczniów dostępna jest na stronie oi.edu.pl (lista). Warto przypomnieć, że Albert rok temu zapewnił sobie tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej, 100% z matury z informatyki na poziomie rozszerzonym i prawo wstępu na wiele uczelni wyższych z pominięciem procesu rekrutacji.

Uczniowi i jego opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale !

Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów, pracy w środowisku programistycznym. Po prostu muszą być prawdziwymi programistami. Na uwagę zasługuje fakt, że Albert jest jedynym lareatem Olimpiady z województwa świętokrzyskiego.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !