Drodzy Państwo,

poniżej załączam informację nt. ciekawej inicjatywy organizowanej w Warszawie pod koniec maja dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Zachęcam do przekazania wiadomości na ten temat Państwa podopiecznym. Myślę, że to naprawdę warta uczestnictwa akcja, która może pomóc młodzieży w planowaniu rozwoju i swojej przyszłości.
Fundacja nie współtworzy tego programu, dlatego w razie wątpliwości proszę się kontaktować bezpośrednio z organizatorami.

CEMS Chance VI jest projektem organizowanym przez CEMS Club Warsaw, organizację działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Najbliższa edycja odbędzie się w terminie 20-23 maja 2014 r. w Warszawie.

Do adresatów naszego projektu należą ambitni uczniowie klas III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie. Do tej pory udało nam się pomyślnie zrealizować pięć edycji projektu, w których w sumie wzięło udział ok. 160 uczniów.

Jako organizatorzy stawiamy sobie za cel pomoc uczestnikom w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wzbudzenie chęci do zaplanowania rozwoju osobistego, wykształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, autoprezentacją, zarządzaniem czasem, zapoznanie ze specyfiką certyfikatów językowych. Poza tym, dzięki współpracy z doradcami zawodowymi chcielibyśmy dokonać próby oceny predyspozycji zawodowych. W harmonogramie wydarzenia zostały ujęte panele motywacyjne, na które zapraszamy znane osoby ze świata biznesu, mediów i sportu, które dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałemu dążeniu do osiągnięcia celów odniosły sukces. Dodatkowo gwarantujemy również uczestnikom wyjścia integracyjne oraz zwiedzanie Warszawy.

Udział w CEMS Chance VI jest nieodpłatny, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu do Warszawy. Jako organizatorzy zapewniamy 24 godzinną opiekę nad uczestnikami od momentu ich przyjazdu do Warszawy, nocleg w hostelu, wyżywienie i inne koszty związane z udziałem w projekcie. Uczestnicy są wyłaniani na podstawie rekrutacji, której elementami są: wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej projektu w dniach 14.04-5.05.2014 r. oraz dostarczenie opinii wychowawcy z pieczęcią Szkoły – wzór będzie można znaleźć na stronie internetowej www.cemschance.pl.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.cemschance.pl