Już po raz drugi projekt realizowany na platformie edukacyjnej
eTwinning został dwukrotnie wyróżniony przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji. Projekt „Is it already too late?”, którego
pomysłodawcą i koordynatorem była p. Magdalena Siatkowska został
nagrodzony Polską Odznaką Jakości dnia 18.04.2019r., a 30.11.2019r.
otrzymał Europejską Odznakę Jakości.
Uczennicom: Patrycji Maleszak, Wiktorii Mazur, Kindze Tarasińskiej oraz
Magdalenie Wrzeszcz gratulujemy wyróżnienia!