Historia

Historia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich powstało na bazie placówki oświatowej bogatej w tradycje, kształcącej kadry pedagogiczne dla wielu pokoleń już od pierwszych lat po II wojnie światowej.

Wczoraj…

W trudnych warunkach lokalowych 22 września 1947 roku w Państwowym Liceum Pedagogicznym dyrektor Jan Błachowicz zainaugurował pierwszy w historii placówki rok szkolny. W 1950 roku szkoła otrzymała samodzielny budynek, jednak warunki techniczne i bytowe nadal pozostawały bardzo trudne mimo zaadaptowania na potrzeby sali gimnastycznej budynku stołówki. W 1952 roku w czasie kadencji Piotra Pobochy Liceum Pedagogiczne opuściło budynki w dzielnicy „Budowa” i przeniosło się do jednopiętrowego budynku przy ulicy Sportowej, dysponującego 21 pomieszczeniami, z których 9 przeznaczono na sale lekcyjne, 3 na gabinety przedmiotowe, urządzono także salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1953/54 liceum liczyło 9 oddziałów, w większości bardzo licznych (nawet po 49 uczniów). W 1959 roku dyrektorem szkoły został Rudolf Miksa, nauczyciel pracujący od początku istnienia LP. Kolejne utrudnienia lokalowe pojawiły się w 1967 roku, w związku z rozbudową budynku szkolnego (nowe piętro i skrzydło). W 1970 roku szkoła została przekształcona w Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. W następnym roku  dyrektorem został Alfred Wiktorowski, a jego zastępcą – Stanisław Podpora. Kolejną istotną datę w dziejach placówki stanowił rok 1974, w którym szkoła została przekształcona w Studium Wychowania Przedszkolnego. W latach SWP nastąpił dynamiczny wzrost uczniów i oddziałów. Oprócz oddziałów sześcioletnich na podbudowie szkoły podstawowej funkcjonowały dwuletnie oddziały policealne oraz zaoczne. W 1978 roku funkcję dyrektora szkoły objął Stanisław Podpora, a zastępcami zostały Krystyna Okoń oraz Felicja Mirecka.

Rok 1984 przyniósł kolejną zamianę – powstało Studium Nauczycielskie, kształcące nauczycieli na wydziałach wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, wychowania muzycznego i plastycznego. Aż do końca istnienia Studium, czyli do 1992 roku,  kierowali nią dyrektor Stanisław Podpora oraz wicedyrektor Krystyna Okoń. Doświadczona i wykwalifikowana kadra SN rzetelnie przygotowywała młodzież do zawodu nauczyciela szkoły podstawowej.

W 1992 roku w związku z likwidacją średnich i pomaturalnych szkół pedagogicznych w Polsce, powstało II Liceum Ogólnokształcące w Końskich. Pierwszym dyrektorem nowego liceum został Jan Szczyrba, pełniący tę funkcję nieprzerwanie aż do 2008 roku. Krystyna Okoń piastowała stanowisko wicedyrektor do chwili odejścia na emeryturę po wieloletniej owocnej pracy pedagogicznej. Od 2005 do 2009 roku funkcję zastępcy dyrektora pełnił Adam Kowalczyk.

Rok 2000 przyniósł liceum wielki sukces. W ogólnopolskim rankingu szkoła uplasowała się na 4 miejscu w województwie oraz 104 miejscu w kraju. Na ten znakomity rezultat złożyły się bardzo dobre wyniki matur (100% zdawalności) oraz liczne sukcesy uczniów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym (m.in. Olimpiada Matematyczna oraz Międzynarodowe Zawody w Grach Matematycznych i Logicznych).

W 2008 roku dyrektorem szkoły została Beata Salata, a od 2009 roku funkcję wicedyrektor pełni Joanna Fornal. Rok 2009 to kolejna ważna data w historii liceum. Po pierwsze ze względu na powtórzony sukces maturalny – w nowym modelu egzaminu uczniowie zdają w 100%. Jest to także ważny rok ze względu na uroczystość nadania szkole imienia. 9 października w podniosłej uroczystości szkoła otrzymała swój sztandar oraz imię  wielkiej polskiej uczonej i dwukrotnej noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie.

… i dziś

Doświadczona kadra o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i metodycznych z powodzeniem wdraża nowe metody kształcenia. II liceum jako jedyna placówka w powiecie realizuje innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez kuratorium oświaty w zakresie zajęć z historii sztuki, filozofii, geografii w języku niemieckim, koła tłumaczeń z języka niemieckiego i angielskiego, a także dwa programy własne z zakresu wiedzy o kulturze: „Od totalności do lokalności” oraz „Kultura i media”. Szkoła objęta jest patronatem Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego i aktywnie współpracuje z Politechniką Świętokrzyską. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi realizowane są projekty zarówno w zakresie nauk humanistycznych, jak i ścisłych, w tym szczególnie matematyki i chemii. Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli,  wykładowcy z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa  i Okręgowej Izby Adwokackiej w Kielcach prowadzą zajęcia z edukacji prawnej dla wszystkich zainteresowanych prawem nie tylko w kontekście swojej przyszłej drogi zawodowej.

W związku z projektami wymiany międzynarodowej w szkole odbywały się między innymi zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z Irlandii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Z kolei polscy uczniowie mają okazję do poznania kultury innych krajów dzięki licznym wycieczkom i projektom edukacyjnym, takim jak „Rynek sercem miasta”
w ramach programu „Junge Wege in Europa” Fundacji im R. Boscha z Berlina czy „Von Kartoffeln, Geköpften und Kollegen”. Dzięki prężnej współpracy polsko-niemieckiej i zaangażowaniu na rzecz wymiany młodzieży z obu krajów, II LO w Końskich otrzymało nominację do prestiżowego tytułu „Guten Nachbar – Dąbry Sąsiad” przyznawanego przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

2011 to niewątpliwie rok sukcesów tej szkoły. Młodzi matematycy zdobywają pierwsze miejsce w I Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym, pokonując około 10 000 uczniów biorących udział w eliminacjach. Młodzież II LO zdobywa wysokie miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Dzięki znakomitemu wynikowi w konkursie uczniowie uzyskują tytuł laureatów Olimpiady „O diamentowy indeks AGH”, który otwiera im drogę do kontynuowania nauki na prestiżowej uczelni z pominięciem wymogów rekrutacyjnych. Święcą także triumfy w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Znaszli swój kraj” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Geograficzno-Środowiskowym „Kamienne Archiwum Ziemi.”

Uczniowie II LO osiągają bardzo dobre wyniki również w konkursach językowych, takich jak Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, English High Flier – Jersz, Test Oxford Plus, Jersz English Ace, Przegląd Piosenki Anglojęzycznej, Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”. Z powodzeniem starają się o stypendia międzynarodowe, czego najlepszym przykładem jest zdobycie przez ucznia II LO Michała Kuletę Stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, dzięki któremu może kontynuować naukę w szkole średniej w Wielkiej Brytanii praktycznie za darmo.

Od początku istnienia placówki działa w niej uczniowski teatr „Lustro”, który uświetnia swoimi występami wszelkie uroczystości o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Atutem liceum jest największa w powiecie szkolna biblioteka, która dysponuje ponad 21 tysięcznym w pełni zewidencjonowanym komputerowo zbiorem książek oraz nowoczesna pracownia ECDL dająca możliwość uzyskania tzw. „komputerowego prawa jazdy”, czyli zdobycia uprawnień potwierdzających kwalifikacje w zakresie informatyki honorowane w całej Unii Europejskiej.

Nowoczesna szkoła to nowoczesna technologia. Placówka dysponuje w pełni wyposażonymi salami informatycznymi, klasopracowniami wyposażonymi w projektory, telewizory, odtwarzacze DVD, a w ostatnim czasie wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt do pracowni języków obcych.

Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat uczniowie II LO uzyskują bardzo dobre wyniki na maturze zarówno pod względem wskaźnika zdawalności, jak i osiąganych rezultatów, powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Niewątpliwym sukcesem była stuprocentowa zdawalność na maturze w 2009 roku. Szkoła została wówczas uhonorowana grawertonem wręczonym przez Starostwo Powiatowe w Końskich

II liceum to szkoła otwarta na potrzeby młodzieży również dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, które sprzyjają twórczej pracy i rozwojowi osobowości uczniów. Jako jedyna szkoła średnia w powiecie, II LO realizuje zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty indywidualny program nauczania z matematyki i chemii dla uczniów zdolnych.

W szkole uczą się wszyscy, uczniowie i nauczyciele wzajemnie korzystają ze swych doświadczeń. Szczególnie miłe jest to, że absolwenci chętnie odwiedzają szkołę, nawet wiele lat po jej ukończeniu wracają, aby podzielić się ze swymi wychowawcami i młodszymi kolegami osiągnięciami i sukcesami w dalszym kształceniu i pracy, by choć na chwilę przywołać klimat minionego czasu.

Choć uważana za najmłodszą w powiecie koneckim, ma już swoje tradycje i renomę. W 2012 roku II LO zajęło pierwsze miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, wyprzedzając wiele renomowanych szkół regionu.

W 2012 roku szkoła obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia.

 

Opracowała:

Małgorzata Basiak-Przyjemska

 

Tekst powstał w oparciu o publikację Końskie Zarys Dziejów, archiwum szkoły i szkolną stronę internetową.