Zespół uczniów z klas rozszerzających geografię w składzie: Natalia Staciwa II A1, Julia Swat II B, Filip Dziuba I A1, Kinga Ciupa II E reprezentował szkołę podczas konkursu wiedzy o globalizacji w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Z tej okazji Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przygotował wiele atrakcji. Główną z nich były rozgrywki gry planszowej na telebimie „Obywatel Świata”.

Uczniowie musieli wykazać się podczas konkursu nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również zaprezentować właściwą postawę obywatelską.