Kwesta dla Hospicjum

Już po raz trzeci uczniowie naszego liceum 1 listopada 2015r. aktywnie włączyli się w kwestę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej im. bł. ks. Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej.

2015-11-24-17-09-47-227505305

Kwesta tradycyjnie miała miejsce przy cmentarzach w całym powiecie koneckim. W Końskich pieniądze zbierali:

Dominik Chendoszko, Julia Goszcz, Robert Hejda, Klaudia Kowalska, Paweł Mijas – kl.IA1

Angelika Boba, Patrycja Gawrońska, Julia Kassyk – kl.IIA1

Marta Dębowska, Dominika Komisarczyk, Karolina Matuszczak, Weronika Młynarczyk – kl.IID

Dominika Sadowska, Mateusz Wiaderny – kl.IIID

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Ewa Król-Zmieniecka.

Przed cmentarzem w Kazanowie kwestowali:

Marta Dukat, Aleksandra Kuleta, Dawid Mika – kl. IIA1 pod opieką p. Grażyny Stolarskiej-Dukat.

W Niekłaniu Wielkim w akcję koordynowaną przez p. Agnieszkę Woźniak włączyli się:

Weronika Rurarz, Klaudia Ślusarczyk – kl.ID

Martyna Pietras, Paulina Urban, Julia Walkiewicz – kl.IIA

Aleksandra Urban – kl. IIB

Wiktoria Szmit, Weronika Wiśniewska – kl.IID

Tomasz Polak – kl.IIIA1

Patrycja Matachowska, Katarzyna Rurarz – kl.IIIE

Uczniowie naszego liceum zebrali 9097,62 zł., co dało łącznie imponującą kwotę ponad 24,5 tys. zł. Wszystkim zaangażowanym w kwestę serdecznie dziękujemy ! 🙂

M.D.

      


Kolejny, czwarty raz, młodzież naszego liceum wzięła udział w kweście na rzecz Hospicjum w Rudzie Białaczowskiej,  która tradycyjnie miała miejsce 1 listopada 2016r. Uczniowie wspierani przez wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 w Końskich oraz  Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie, zbierali fundusze przy cmentarzach powiatu koneckiego w Końskich, Kazanowie oraz w Rudzie Malenieckiej pod opieką p. Grażyny Stolarskiej – Dukat , p. Ewy Król – Zmienieckiej i p. Marleny Bernackiej – Pluty. Dzięki wrażliwości i hojności darczyńców udało się zebrać kwotę 7657 zł 94 gr. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i bieżące potrzeby Hospicjum.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w kweście otrzymali z rąk p. Prezes Hospicjum Edyty Więckowskiej serdeczne podziękowanie:

Podziękowanie

Aleksandra Dukat – I LO w Końskich

Filip Fornal – Gimnazjum nr 2 w Końskich

Kornel Pluta –  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Fałkowie

Aleksandra Zmieniecka – Gimnazjum nr 2 w Końskich

oraz uczniowie naszego liceum:

Magdalena Król – kl. 1C1

Joanna Myśliwa – kl. 1C1

Natalia Stolarska – kl. 1C1

Wiktoria Strzelecka – kl. 1C1

Klaudia Dunajska – kl. 1D

Ewa Skrzypczyńska – kl. 1D

Dominik Chendoszko – kl. 2A1

Julia Goszcz – kl. 2A1

Robert Hejda – kl. 2A1

Klaudia Kowalska – kl. 2A1

Marta Petelicka – kl. 2A1

Daniel Baradziej – kl. 2AE

Mateusz Binkowski – kl. 2AE

Wiktor Grzeszczyszyn – kl. 2AE

Hubert Pałgan – kl. 2AE

Norbert Pałos – kl. 2AE

Jakub Rak – kl. 2AE

Marta Dukat – kl. 3A1

Aleksandra Kuleta – kl. 3A1

Dawid Mika – kl. 3A1

Daniel Ślusarczyk – kl. 3A1

Anna Pancer – kl. 3E

Klaudia Pluta – kl. 3E

M.D.


Od rana 1 listopada 2017r. młodzież naszego liceum rozpoczęła kwestę na rzecz Hospicjum w Rudzie Białaczowskiej. Uczniowie wspierali tę akcję już po raz piąty, zbierając pieniądze na koneckim i niekłańskim cmentarzu wraz z opiekunami: p. Ewą Król – Zmieniecką, p. Grażyną Stolarską – Dukat, p. Agnieszką Woźniak. Dzięki hojności ofiarodawców, wrażliwych na cierpienie nieuleczalnie chorych, udało się zebrać 4469 zł.

Uczniowie zaangażowani w kwestę:

K. Karasińska – kl. IA1

D. Smołuch – kl. IA1

K. Stolarczyk – kl. IA1

A. Zmieniecka – kl. IA1

M. Smolarczyk – kl. IC1

J. Stępień – kl.  IC1

D. Dziuba – kl. ID

M. Kałwiński – kl. ID

J.Bała – kl. IIA1

M. Szmit – kl. IIC

A. Kusztal – kl. IIC1

P. Malinowski – kl. IIC1

J. Myśliwa – kl.  IIC1

N. Stolarska – kl. IIC1

J. Wilk – kl. IIC1

J. Dudek – kl. IID

K. Dunajska – kl. IID

M. Nowak – kl. IID

W. Tobolska – kl. IID

R. Hejda – kl. IIIA1

M. Binkowski – kl. IIIAE

H. Pałgan – kl. IIIAE

N. Pałos – kl. IIIAE

J. Szmit – kl. IIID

K. Ślusarczyk – kl. IIID

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

G.D.