Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi z przyjemnością informuje,
że uczniowie:

1. Piotr Ambroszczyk (I A1)

 2. Konrad Komisarczyk (I A1)

 3. Aleksander Łyczek (II A1)


zostali zakwalifikowani do zawodów II stopnia LXV Olimpiady Matematycznej.
Zawody odbędą się 21 i 22 lutego 2014 r.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w drugim etapie !

Olimpiada matematyczna jest najstarszą polska olimpiada przedmiotowa.
Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Celem olimpiady jest podniesienia poziomu wykształcenia uczniów w zakresie matematyki, rozbudzenia zamiłowania młodzieży w tym kierunku i wyszukania wśród uczniów jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Uczestnicy finału dostaną maksymalną ocenę z matury z matematyki i prawo wstępu na wiele wyższych. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i Zawodach Państw Bałtyckich. Wielu, którzy  uczestniczyli w zawodach w latach poprzednich, osiąga dziś dzięki Olimpiadzie pomyślne wyniki w studiach wyższych lub w pracy naukowej. Wielu uzyskało tytuł naukowy profesora. Typowe zadanie olimpijskie przybiera formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Dowód ten stanowi zasadniczą część rozwiązania zadania. Zadanie może również polegać na udowodnieniu zadanego twierdzenia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!