Maciej Dziuba (I A1), Mikołaj Grzebieluch (I A1), Paweł Wesołowski (II A1) i Kamil Długosz (III A1) zostali zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) LXVIII Olimpiady Matematycznej. Nauczycielem chłopców jest p. Paweł Dziuba.

Tak duży sukces to efekt ich olbrzymiego talentu i ciężkiej pracy. Chłopcy regularnie i bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach kółka matematycznego w naszej szkole oraz w wielu warsztatach i obozach naukowych. Finalistom olimpiady (lista finalistów) matematycznej przysługuje:

– ocena celująca z matematyki na koniec roku szkolnego;

100 % na maturze z matematyki (na poziomie podstawowym i rozszerzonym);

– prawo wstępu na wiele wyższych uczelni  (m.in. na Wydziały Matematyczne i Informatyczne najbardziej prestiżowych polskich uczelni).

Zawody finałowe odbędą się 3 – 4 kwietnia w gminie Końskie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Olimpiada Matematyczna jest najstarszą olimpiadą przedmiotową w Polsce powołaną w 1949 r. Jej celem jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.

Komitety Okręgowe organizują zawody stopnia pierwszego i drugiego.

Zawody stopnia pierwszego rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w grudniu. Zadania zawodów stopnia pierwszego są ogłaszane najpóźniej w pierwszym dniu roku szkolnego na stronie internetowej OM. Uczniowie rozwiązują samodzielnie te zadania w domu, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W zawodach stopnia drugiego uczestniczą uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe natomiast w finale uczniowie zakwalifikowani przez Komitet Główny. Zawody stopnia drugiego i trzeciego są dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwiązują trzy zadania w˙czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Większość zadań olimpijskich polega na ustaleniu lub uzasadnieniu tezy z podaniem pełnego toku rozumowania z którego ta teza wynika.

SERDECZNE GRATULACJE !