W dniu 16 maja 2017 r. odbyło się w naszej szkole kolejne, zamykające cykl spotkanie przedszkolaków z licealistami, w ramach realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą „Mali badacze. Licealiści przedszkolakom”. Ziemia- to ostatni z czterech tematów podjętych w ramach projektu, ostatni z czterech żywiołów.

Pierwsza część zajęć odbyła się w bibliotece szkolnej pod kierunkiem pani Marii Mytkowskiej i pani Jolanty Szymczak. Dzieci słuchały wierszy i bajek związanych tematycznie z naszą planetą i różnorodnością żyjących na niej organizmów.
Zainteresowanie było tym większe, że wszystkie teksty czytali uczniowie naszej szkoły.     Następnie mali badacze udali się do pracowni biologicznej, gdzie odbyła się druga część zajęć. Uczniowie kl.2D pod kierunkiem pani Lucyny Janiszewskiej przygotowali oddzielne miejsca pracy, przy których dzieci odbyły ćwiczenia przybliżające im żywioł ziemi
w czterech aspektach:
1. Jako planetę- w tych zajęciach przedszkolaki wykorzystały globusy;

2.Jako środowisko życia zwierząt i grzybów-   dzieci za pomocą lupek obserwowały żywe okazy zwierząt ziemnych (m.in. dżdżownice) i wypreparowane okazy rożnych gatunków, wśród których największe wrażenie uczynił kret. Z wielką ochotą
i zaangażowaniem uczestnicy wzięli także udział w quizie, rozpoznając popularne grzyby, zwierzęta i rośliny przedstawione w prezentacji multimedialnej;

3.Jako środowisko życia roślin- mali badacze zakładali swój pierwszy ogródek. Samodzielnie wysiewali, podlewali rośliny i poznawali tajniki ich pielęgnacji;

4.Jako środowisko życia ludzi- licealiści w przystępny sposób przybliżyli małym badaczom budowę szkieletu człowieka na podstawie modelu znajdującego się w pracowni, co wzbudziło u wszystkich ogromne zainteresowanie.
Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało sadzonkę fasoli i zadanie domowe- zaopiekowania się nią. Dziękujemy przedszkolakom   za aktywne uczestnictwo w zajęciach
i licealistom za zaangażowanie w ich przeprowadzenie.

Paniom opiekunkom jesteśmy wdzięczni za ogromne zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego i serdecznie dziękujemy za miłą i owocną współpracę w trakcie realizacji wszystkich czterech jego części .

Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym!

This slideshow requires JavaScript.