NASZE ODZNACZENIA I PROJEKTY

SZKOŁA Z KLASĄ

url

„Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam”
to propozycja otwarta dla wszystkich szkół, także tych, które nie brały udziału w naszej akcji. Oczywiście, nasze szkoły z klasą zachęcamy szczególnie gorąco. Regulamin i warunki uczestnictwa podajemy na tej stronie WWW – stopniowo będziemy umieszczać kolejne wskazówki merytoryczne oraz przykłady.

W trzecim roku akcji chcemy zachęcić nauczycieli, by skupili się na rozwijaniu u swych uczniów trzech umiejętności, których młodzi Polacy potrzebują najbardziej: czytam, myślę, działam (lego, cogito, ago).

Dlaczego LEGO? (Czytam)
Czytanie ze zrozumieniem to według wielu podstawowa umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom. Tymczasem z badań porównawczych wiemy, /…/

Dlaczego COGITO? (Myślę)
 Myślenie twórcze, krytyczne i naukowe w XXI wieku nie jest już domeną naukowców czy artystów, staje się warunkiem życiowego powodzenia. Od ucznia, studenta, pracownika, menadżera wymaga się samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do zmian, ciągłego uczenia się /…/

Dlaczego AGO? (Działam)
Działanie obywatelskie, społeczne. Edukacja nie może ograniczać się do rozwijania sprawności podporządkowanych indywidualnej karierze. Solidarność – kiedyś przedmiot naszej dumy i tożsamości – staje się powoli pojęciem historycznym. Szkoła musi rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy /…/

źródło: http://lca.szkolazklasa.pl/13.xml


 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW


KLUB SZKÓŁ UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy Państwa do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponujemy organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

źródło: https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF

 

 


BRITISH COUNCIL

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

Umożliwiamy nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na całym świecie.

Realizujemy swoje cele w wielu obszarach. W Polsce prowadzimy działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych i szkołach partnerskich w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Prowadzimy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, których celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie.

Warszawa była jednym z pierwszych pięciu miast na świecie, w których powstały placówki zagraniczne British Council.

Jesteśmy członkiem EUNIC Warszawa oraz EUNIC Kraków (Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury). EUNIC jest organizacją, przez którą narodowe instytuty kultury państw europejskich, posiadające stałe przedstawicielstwo w Warszawie i Krakowie, współpracują ze sobą w celu tworzenia i rozwoju niepowtarzalnych projektów oraz inicjatyw kulturalnych.”

źródło: http://www.britishcouncil.pl/o-nas

Certificate - II Liceum Ogólnokształcące

„International School Award jest prestiżowym certyfikatem, który szkoła lub przedszkole otrzymuje za wprowadzenie do programu nauczania zagadnień międzynarodowych i rozwijanie współpracy ze szkołami w innych krajach. Jest formą uznania i akredytacji dla szkół i przedszkoli, które mają już osiągnięcia w tej dziedzinie oraz formą zachęty dla instytucji, które jeszcze takiej współpracy nie podjęły. Celem przygotowań do uzyskania certyfikatu jest rozwój placówki oraz indywidualny rozwój uczniów, nauczycieli i kierownictwa, zaś sam certyfikat wzbogaca ofertę szkoły.

O przyznanie International School Award mogą ubiegać się przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatu:
• podstawowy (na czas nieograniczony), który potwierdza gotowość szkoły do wprowadzenia do programu nauczania zagadnień międzynarodowych oraz zaświadcza o świadomości globalnej tematyki wśród uczniów i nauczycieli;
• średnio-zaawansowany (na czas nieograniczony), który potwierdza rozwijanie współpracy międzynarodowej przez szkołę i zaświadcza o zwiększeniu umiejętności krytycznej refleksji na temat zagadnień międzynarodowych wśród uczniów i nauczycieli;
• akredytacja International School Award (na trzy lata), która potwierdza włączenie zagadnień międzynarodowych do programu nauczania, zachęca uczniów i nauczycieli do podejmowania działań związanych z globalnymi wyzwaniami oraz potwierdza etos placówki jako świadomej globalnych zagadnień.”

źródło: http://www.britishcouncil.pl/o-nas/prasa/program-dla-szkol-aktywnych-w-dziedzinie-miedzynarodowej

II LO otrzymało pełną akredytację 2 października 2014.