„Obiektyw zmieni nasze spojrzenie na świat”

Młodzieżowa grupa inicjatywna uczniów i absolwentów II LO w składzie: Adam Dzierzgwa, Michał Świtakowski, Apolonia Piwowarczyk, Michał Mytkowski otrzymała w ramach Inicjatyw Młodzieżowych Programu Młodzież grant na realizację 10-miesięcznego projektu pt: „Obiektyw zmieni nasze spojrzenie na świat”. Osobami wspierającymi realizację projektu była nauczycielka Małgorzata Świtakowska oraz nasza nauczycielka emerytowana Elżbieta Duda. Realizacja projektu miała na celu zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży koneckiej i zmienienie jej stosunku do otaczającego świata poprzez zorganizowanie regularnych warsztatów, w czasie trwania których uczestnikom zostały przybliżone cztery różne techniki fotograficzne. Przedmiotem zainteresowania uczestników warsztatów było fotografowanie zabytków przemysłu Zagłębia Staropolskiego. W ten sposób młodzież nawiązała do tradycji naszego regionu. Główną grupa docelową byli młodzi ludzie z terenu Powiatu Koneckiego, którzy ze względu na złą sytuację ekonomiczną, mieszkanie na terenach wiejskich, niski status ekonomiczny lub niepełnosprawność nie mieli jakichkolwiek możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Projekt uzyskał dofinansowanie z Agencji Narodowej w wysokości 5000 Euro Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy szkoły z Centrum Wolontariatu i osiedlowym klubem Kaesemek.

zdjecie3