Konkurs MAT jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.W konkursie wzięło udział 49 uczniów naszej szkoły.

LAUREACI:

Aleksander Łyczek (II A1) -1 miejsce w województwie i 4 miejsce w kraju;

Konrad Komisarczyk (I A1) – 2 miejsce w województwie i 7 miejsce w kraju.

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę rzeczową o wartości 200 zł.

Wynik BARDZO DOBRY (w nawiasie miejsce w województwie) uzyskali:

Tomek Chrzanowski – IA (3), Piotr Ambroszczyk – IA1 (4) (w kategorii klas pierwszych);
Mateusz Zawada – IIE (2), Leszek Domaradzki – IIA1 (2) (w kategorii klas drugich) ;
Grzegorz Kowalik – IIIA (3) (w kategorii klas trzecich).

Wynik DOBRY uzyskali:
Karol Dudzic – IA  (6 w kat. klas pierwszych) , Jacek Nowak – IIA1 (6 w kat. klas drugich).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!