Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie posiada długoletnią tradycję. Jego działalność stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz akcje ogólnopolskie.
Nadrzędnym celem Koła jest kształtowanie wśród młodzieży postaw altruizmu i empatii, i co się z tym wiąże – propagowanie wszelkich działań związanych z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym – nie tylko uczniom naszej szkoły, ale wszystkim, którzy jej oczekują.
   Kolejnym zadaniem realizowanym przez Koło jest rozpowszechnianie wśród młodych ludzi zasad właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia, a tym samym uświadamianie im zgubnego wpływu używek i narkotyków.
   Niezmiernie ważną kwestią związaną z działalnością Koła jest propagowanie honorowego krwiodawstwa. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanych, nic nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi. Stąd konieczność uświadamiania młodym ludziom potrzeby angażowania się w honorowe krwiodawstwo.
   Realizując te zadania, Szkolne Kolo PCK corocznie włącza się w następujące akcje:

– Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia;