8 kwietnia 2016 roku mieliśmy okazję gościć w murach naszego liceum Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Agatę Kornhauser-Dudę.
Obecność Pierwszej Damy była związana z działaniami, które jako szkoła podejmujemy w ramach współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Już od kilku lat w naszym liceum organizowane są bowiem akcje, których celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz zdolnych, ale niezamożnych uczniów uczęszczających do II LO. Nasza aktywność została doceniona i w grudniu ubiegłego roku na gali konkursu „Solidarna Szkoła” otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie- honorowy tytuł „Solidarna Szkoła 2015. Wręczyła je wówczas Pani Agata Kornhauser- Duda, która wówczas objęła swym patronatem to wydarzenie. Wtedy też przyjęła zaproszenie do naszej szkoły. Można zatem powiedzieć, że jej wizyta była pewnego rodzaju kontynuacją tamtego spotkania.

This slideshow requires JavaScript.Pierwsza Dama najpierw wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami, z którymi rozmawiała m.in. o promowaniu przez bibliotekę szkolną czytelnictwa w środowisku lokalnym, o systemie edukacji, projektach realizowanych przez szkołę oraz o działalności charytatywnej. Polonistki, pani Katarzyna Kordel i pani Joanna Wołczyńska przedstawiły historię szkoły, podkreślając, że II LO powstało na bazie szkoły pedagogicznej. Nauczycielki zaprezentowały bazę dydaktyczną liceum i spektakularne sukcesy uczniów. Wystąpieniu humanistek towarzyszyło motto: „…Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte”. Po spotkaniu z gronem pedagogicznym, Pierwsza Dama została przywitana przez młodzież, której przewodniczył Paweł Sosnowski. Uczniowie zadawali Prezydentowej pytania dotyczące jej zainteresowań, a także te związane z życiem w Pałacu Prezydenckim.
Następnie Pani Agata Kornhauser-Duda przeprowadziła dla wybranych uczniów z poszczególnych klas lekcję języka niemieckiego poświęconą wolontariatowi. Po zakończeniu lekcji, która minęła niezwykle szybko, wszyscy zgodnie podkreślali profesjonalizm Pierwszej Damy jako nauczyciela germanisty.
W czasie, gdy trwała lekcja, w sali gimnastycznej odbywała się część oficjalna, w której uczestniczyły osoby zaprzyjaźnione ze szkołą, w różny sposób wspierające podejmowane przez nią inicjatywy oraz nauczyciele i uczniowie. Pani Agnieszka Woźniak, pełniąca funkcję koordynatora programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja, wyjaśniła wszystkim zebranym cele oraz zasady jego funkcjonowania. Podsumowała także dotychczasowe osiągnięcia. Zgromadzeni na sali mieli okazję obejrzeć film, przygotowany przez Pana dr Macieja Miżejewskiego, popularyzujący projekt Azymut Liceum, którego jesteśmy uczestnikami. Pani Dyrektor wręczyła statuetki „Przyjaciela Szkoły”. Podziękowała wszystkim gościom za ich życzliwość, zrozumienie potrzeb naszej szkoły. Podkreśliła, że to właśnie dzięki ich „otwartym sercom” możliwa stała się realizacja celów, przedsięwzięć, które z pewnością umożliwiają bardziej efektywne kształcenie uczniów i przyczyniają się do rozwoju placówki. Honorowym gościem gali była oczywiście Pani Agata Kornhauser- Duda, która dołączyła do wszystkich zaraz po przeprowadzonej lekcji. Kolejnym punktem wizyty Pierwszej Damy w szkole było bowiem obejrzenie spektaklu profilaktycznego pt. „Hej Ty!”. Został on przygotowany przez szkolny zespół teatralny „Lustro” , którym opiekuje się polonistka, Pani Ewa Paszyńska. Poruszał on aktualny w obecnych czasach problem „hejtowania” w Internecie.
Po przedstawieniu Pierwsza Dama podkreślała widoczne zaangażowanie naszej szkoły w edukację i akcje społeczne. Otrzymaliśmy zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, które Pani Dyrektor bez wahania przyjęła. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia taka wizyta w naszej szkole.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/agata-duda-byla-gosciem-honorowym-ii-lo-w-konskich,9851385/

http://tkn24.pl/relacjawideo-pierwsza-dama-odwiedzila-konskie/

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,19889476,agata-kornhauser-duda-w-konskich-poprowadzila-lekcje-po-niemiecku.html