Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły Piotr Ambroszczyk (II A1) został laureatem Olimpiady Matematycznej. Świetny wynik w zawodach finałowych sprawił, że Piotrek będzie reprezentował Polskę na IX Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej, która odbędzie się jesienią br. w Słoweni. W zawodach finałowych naszą szkołę reprezentował również Konrad Komisarczyk (II A1). Zawody III stopnia (finałowe) odbyły się w Łomży w dniach w dniach 13-14.04.2015 r. Lista nagrodzonych uczniów oraz komunikat prasowy dostępna jest na stronie om.edu.pl. O tym jak wielki sukces osiągnęli chłopcy, może świadczyć m.in. fakt, że w 65 letniej historii Olimpiady Matematycznej do jej finału z koneckich szkół dostało się 6 uczniów, i tylko  jednen z nich uzyskał tytuł laureata – Marek Misztal 14 lat temu.

Chłopcy tym samym zapewnili sobie 100% z matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz prawo wstępu na wiele uczelni wyższych z pominięciem procesu rekrutacji.

Tak  duży sukces to efekt ich olbrzymiego talentu i ciężkiej, efektywnej pracy. Nauczycielem uczniów jest Paweł Dziuba.

Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Poniżej kilka informacji o chłopcach i finale OM:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQURqdVGmX8

Olimpiada Matematyczna jest najstarszą olimpiadą przedmiotową w Polsce powołaną w 1949 r. Jej celem jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody są trójstopniowe i polegają na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.

Komitety Okręgowe organizują zawody stopnia pierwszego i drugiego.

Zawody stopnia pierwszego rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w grudniu. Zadania zawodów stopnia pierwszego są ogłaszane najpóźniej w pierwszym dniu roku szkolnego na stronie internetowej OM. Uczniowie rozwiązują samodzielnie te zadania w domu, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W zawodach stopnia drugiego uczestniczą uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe natomiast w finale uczniowie zakwalifikowani przez Komitet Główny.  Zawody stopnia drugiego i trzeciego są dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwiązują trzy zadania w˙czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Większość zadań olimpijskich polega na ustaleniu lub uzasadnieniu tezy z podaniem pełnego toku rozumowania z którego ta teza wynika.

Warto dodać, pomijając oczywistą olbrzymią pracę własną, że chłopcy już od gimnazjum regularnie i bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach kółka matematycznego w naszej szkole, a później w wielu warsztatach i obozach naukowych.

SERDECZNE GRATULACJE !