Projekt – wymiana polsko-niemiecka

Nasi uczniowie uczestniczą w projektach wymiany międzynarodowej.

W roku szkolnym 2008/2009 został zrealizowany projekt  „Rynek sercem miasta” w ramach programu „Junge Wege in Europa” Fundacji im R. Boscha z Berlina.

Projekt był  dwuczęściowy: pierwsza część odbyła się na przełomie maja i czerwca 2009 w Andernach w postaci 12-dniowego pobytu 16- osobowej grupy młodzieży polskiej w Niemczech. Drugą część przeprowadzono we wrześniu 2009 w Zakopanem w Polsce, uczestniczyło w niej  16 osób z Polski i 16 z Niemiec.

Uczniowie podczas wymiany mieli za zadanie zbadać dlaczego lokalne rynki są wypierane przez handel sieciowy i w jaki sposób można się przyczynić do utrzymania tradycji handlu regionalnymi produktami, aby nie doszło do całkowitej unifikacji Europy.

Przez cały czas realizacji projektu  pracowali w polsko- niemieckich grupach, aby jednocześnie doskonalić umiejętności językowe. Dla każdej grupy opracowane zostały szczegółowe zadania do wykonania.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji im. Roberta Boscha w postaci 50% kosztów  realizacji  . Praca uczniów była filmowana przez ekipę z Berlina.

Natomiast od 30 maja do 5 czerwca 2010 odbył się polsko- niemiecki projekt  o nazwie „Von Kartoffeln, Geköpften und Kollegen…”, którego uczestnikami byli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich i August-Horch-Schule w Andernach   wraz z opiekunami: Małgorzatą Świtakowską, Ewą Szwed i Ruth Schreckenberg. Głównym celem owego projektu było porównanie sposobu przekazu tych samych treści w prasie polskiej i niemieckiej.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy dziennikarskiej oraz rozszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat czasopisma, jego budowy i sposobu,  w jaki powstaje. Było to możliwe, dzięki zaaranżowaniu spotkań z dziennikarzami, zarówno gazety niemieckiej („Sächsische Zeitung“), jak i polskiej (Rzeczpospolita). Jednym z celów projektu było wykształcenie świadomego obywatela umiejącego analizować treści przekazywane przez media w krajach Unii Europejskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Erinnerung- Verantwortung und Zukunft oraz z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.