2 października, po raz pierwszy w naszej szkole odbył się rajd ornitologiczny. Data nie była przypadkowa, ponieważ właśnie na pierwszy weekend października przypadają Europejskie Dni Ptaków. W Polsce ich organizatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W naszym liceum wydarzenie, o którym mowa, z pomocą Pani Alicji Sobaś i Pana Piotra Wojny, zorganizowała Karolina Prochowska z klasy IA1.  Jedenastu chętnych (z klas: IA1, IIA1 i II D) miało okazję obserwować ptaki na zbiorniku w miejscowości Miedzna Murowana i na okolicznych polach. Pogoda dopisała, ptaki również.

Zaobserwowano łącznie 25 gatunków! Z najciekawszych należy wymienić zestaw kaczek – poza popularną krzyżówką, trafiły się również głowienki, krakwa, cyraneczka, płaskonos i świstun; czaple – białe i siwe, z czego tych pierwszych było około 30; gęsi zbożowe i jedną białoczelną; dwa bieliki oraz krogulca. Prawdziwa perełka czekała jednak na uczestników rajdu w postaci kurhannika – i to aż trzech osobników! Warto wspomnieć, że kurhannik jest gatunkiem komisyjnym – to znaczy, że jego pojawy w Polsce są na tyle rzadkie, że każda obserwacja podlega weryfikacji przez Komisję Faunistyczną. Poniżej relacja fotograficzna.