16 czerwca 2015 r. w krakowskiej siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się uroczysta gala podsumowująca II edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”. Organizatorem Konkursu było Kuratorium Oświaty w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Związkiem Sybiraków oraz Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie tragedii Polaków zesłanych na Syberię w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, oraz uwrażliwienie na krzywdę i zło  wyrządzane deportowanym.
Uczniowie naszego liceum przystąpili do konkursu zgłaszając prace we wszystkich kategoriach i uzyskując tytuły finalistów oraz laureatów.
Kategoria: praca pisemna o charakterze historycznym
Natalia Staciwa I A1 – laureatka I miejsca
Opiekun: P. Grażyna Stolarska-Dukat
Kategoria: praca pisemna o charakterze literackim
Karolina Basiak I A1 – laureatka II miejsca
Opiekun: P. Grażyna Stolarska-Dukat
Kategoria: utwór poetycki
Karolina Cygan I C – laureatka IV miejsca
Opiekun: P. Ewa Paszyńska
Kategoria: praca multimedialna
Zespół z klasy II A1 w składzie:
Martyna Wieczorek
Wiktoria Mączyńska
Anita Boba
Ewa Nowek
laureatki I miejsca
Opiekun: P. Joanna Wołczyńska
Kategoria: plakat
Sylwia Boba – laureatka IV miejsca
Opiekun: P. Grażyna Stolarska-Dukat
Wśród finalistów znaleźli się uczniowie:
-Michał Mazur II C – wyróżniony również przez Ogólnopolską Komisję Konkursową
Opiekun: P. Anna Janus,
-Wiktoria Lunge I A
Opiekun: P. Ewa Paszyńska,
-Marta Barańska I C
Opiekun: P. Ewa Paszyńska.
Oprócz wartościowych nagród książkowych, laureaci konkursu wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzania Starego Miasta oraz podziwiania zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!